Nieuws

Hoe gelukkig zijn werknemers in de sector GGI?

Vier van de vijf werknemers in de sector Groen Grond en Infrastructuur geeft zijn werk een zeven of hoger. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd onder werknemers en werkgevers.  De werknemers zijn vooral tevreden over de manier waarop ze zelf hun werk kunnen bepalen en de goede sfeer tussen collega’s.

Het onderzoek, uitgevoerd door Actor,  is nog een uitvloeisel uit het cao akkoord van 2021 waarin was afgesproken om het werkgeluk in de sector te onderzoeken. In mei en juni 2021 zijn er vragenlijsten uitgezet waarop 278 werknemers en 35 werkgevers hebben gereageerd.  Als het gaat om werkgeluk dan blijkt dat vooral de eigen gezondheid en de sfeer tussen de collega’s er uit springt. Werknemers vinden gezondheid het belangrijkste om werkgeluk te ervaren. Ook vindt ruim 75 procent van de werknemers dat de sfeer een positieve invloed heeft.

Ongeveer zestig procent van de werknemers ervaart daarnaast een positieve invloed op het werkgeluk bij de onderwerpen veiligheid, het hebben van een goede leidinggevende, de balans tussen werk en privé en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Bij deze punten is er een klein aantal werknemers die hier negatief over is.

Bij het onderwerp werkdruk is het beeld wisselend. Tegenover een grote groep van ongeveer 70 procent die dit als positief ervaart en werkdruk dus geen probleem vindt, staat een groep van ongeveer twintig procent die de werkdruk als hoog ervaart. Zij geven vooral aan werk en privé niet goed te kunnen combineren. Als oorzaak noemen deze werknemers vaak het hoge aantal uren dat ze moeten maken.

Opvallend is ook dat 78 procent van de werknemers aangeeft tevreden te zijn met het salaris. Er is echter ook een groep van ruim twintig procent die niet tevreden is. 1 op de zes werknemers geeft aan het financieel lastig te hebben. Een aantal van deze werknemers geeft aan behoefte te hebben aan financiële hulp en een grote groep werkgevers zou graag zien dat deze groep werknemers hulp krijgt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben cao-partijen een werkgroep ‘Pilot Geldzorg’ ingesteld. Deze werkgroep zal kijken of er op dit thema een kleinschalig project pilot kan worden uitgevoerd in de sector.

Andere opvallende uitkomsten uit dit onderzoek:

  • Werkgevers geven aan graag in gesprek te gaan met werknemers over arbeidsvoorwaarden.
  • De meeste werknemers bepalen altijd of vaak hoe ze het werk uitvoeren ( ruim 72%). Ongeveer 80% van de werkgevers geeft ditzelfde antwoord.
  • Een meerderheid van de werknemers ( ongeveer 70%) geeft aan nooit tot soms te mogen mee beslissen over wanneer iets af moet zijn.
  • Qua werkdruk geeft 70% van de werknemers aan het werk in de daarvoor bedoelde tijd te kunnen afronden.

92% van de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid met een voldoende.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met:

Alie Dijkstra: adijkstra@cumela.nl, 06-12456076
Monique Meerendonk: mmeerendonk@hzc.nl, 06-52042348
Peter de Jong: dejong@cnvvakmensen.nl, 06-51601967
Nelly van Veen: vanveen@fnv.nl, 06-51205323

Klik hier om naar het eindrapport Werkgeluk in de sector Groen Grond en Infrastructuur te gaan

Gerelateerd nieuws

Groen Grond en Infrastructuur
14 juni 2023

Positieve reacties na afloop webinar loonstrook Groen Grond en Infrastructuur

Op dinsdag 6 juni 2023 organiseerde Colland Arbeidsmarkt in samenwerking met sociale partners (CNV Vakmensen, Cumela, FNV Agrarisch Groen en Vakvereniging HZC) in de Groen Grond en Infrastructuur (GGI) een webinar over de loonstrook. De loonstrook bevat veel verschillende onderdelen met lastige woorden. Het is daarom voor werknemers soms moeilijk te begrijpen wat er precies staat. Sociale partners vinden het daarom belangrijk om werknemers hierover te informeren.

Lees meer
Lees meer over Positieve reacties na afloop webinar loonstrook Groen Grond en Infrastructuur
Bloembollengroothandel
13 juni 2023

Instroom van nieuwe medewerkers en het beter positioneren van onze sector

Op dit moment wordt druk gewerkt aan het ontwikkelen van het trainee­ ship voor een agrarische toekomst. Het traineeship moet laten zien wat de sector allemaal te bieden heeft. En moet zorgen voor een nieuwe instroom van medewerkers, op de korte en lange termijn. Wij vroegen projectleider Robert Veenstra van LTO Noord voor wie het traineeship bedoeld is en hoe het in zijn werk gaat.

Lees meer
Lees meer over Instroom van nieuwe medewerkers en het beter positioneren van onze sector
Bloembollengroothandel
28 november 2022

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022: stijging aantal werknemers in loondienst

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren op het gebied van de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar deden 5.600 bedrijven mee. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven in de sector is gegroeid, evenals het aantal werknemers in loondienst. Het ziekteverzuim is licht gedaald ten opzichte van 2019. Bovendien is het ruim lager dan het ziekteverzuim in de gehele Nederlandse arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022: stijging aantal werknemers in loondienst