Colland Arbeidsmarkt

Wat is Colland Arbeidsmarkt?

Het fonds Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de agrarische en groene sectoren.

Het fonds financiert een veelheid aan activiteiten gericht op het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemers, gezonde arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en een goed functionerend arbeidsmarktbeleid.

Centraal binnen Colland Arbeidsmarkt staan de subsidieregelingen waar werkgevers en werknemers subsidie kunnen aanvragen voor verschillende cursussen en opleidingen. Deze zijn bedoeld om werknemers gezond, gemotiveerd en goed opgeleid te houden.