Arbeidsmarktonderzoek

Factsheets

De factsheets zijn een verzameling van de al beschikbare informatie van Colland Arbeidsmarkt en overige vrij verkrijgbare arbeidsmarktgegevens. De informatie uit deze factsheets wordt in dit rapport aangevuld met extra informatie over mobiliteit en verwachtingen van bedrijven in de nabije toekomst.

De factsheets geven een overzicht van trends en ontwikkelingen in de Colland sectoren. Ze presenteren informatie over aantallen werknemers, werkgevers, lengte van dienstverbanden, arbeid naar regio en in- en uitstroom. Ze vormen een basis voor het beleid van sociale partners in deze sectoren.

Hoe komen de factsheets tot stand?
De factsheets zijn gebaseerd op het registratiebestand van Colland Arbeidsmarkt.  Jaarlijks levert de Colland-administratie een anoniem gemaakte selectie uit dit bestand aan. Colland Bestuursbureau verwerkt deze gegevens vervolgens en presenteert dit in de factsheets.

Het registratiebestand bevat gegevens over bedrijven die werknemers in dienst hebben en onder de Colland cao vallen. En over deze werknemers. Gegevens over bedrijven zonder werknemers,  uitzendkrachten, ingehuurde zzp’ers en dergelijke zijn vanuit het registratiebestand van Colland Arbeidsmarkt niet beschikbaar. Dit komt om die reden dus ook niet terug in de factsheets.

Waarom zien we andere indelingen in andere publicaties?
De gegevens uit de factsheets komen niet één op één overeen met de gegevens uit andere bronnen zoals het LEI (de landbouwtellingen van het CBS) en het UWV. Elke bron gebruikt een eigen methode van gegevensverzameling en gebruikt eigen definities, afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden ingezet.

Aan de slag met de factsheets
Voor alle agrarische en groene sectoren is er een op maat gemaakte factsheet. Klik hieronder op uw sector om naar de factsheet van uw sector te gaan.