Subsidieregelingen

Subsidieregeling voor Cursussen Bos en Natuur

Een cursus of opleiding volgen om je kennis en vaardigheden binnen je werkveld verder te ontwikkelen? Vraag dan een subsidieregeling voor cursussen aan.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Bekijk de lijst met cursussen en de vergoedingspercentages per cursusgroep in het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina.

Om meer werknemers gebruik te laten maken van de regeling is er besloten om per 1 januari 2024 de maximale subsidie per werknemer per kalenderjaar te verlagen van € 2820,00 naar € 1800,00.

Voorwaarden

  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De cao Bos en Natuur wordt gehanteerd;
  • De cursus wordt gegeven door een school;
  • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma, ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst;
  • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
  • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht;
  • De cursus wordt niet door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd.
  • Uiterlijk binnen twee maanden na de laatste cursusdag moet de volledige subsidiedeclaratie door Colland zijn ontvangen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Steekproef

Is uw declaratie in de steekproef gevallen? Dan betekent dat wij van u nadere informatie vragen die betrekking heeft op de declaratie(s). Op de volgende pagina kunt u meer informatie hierover vinden.