Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Dierhouderij stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Dierhouderij.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

Voorwaarden

  • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2022 (datum afgifte).
  • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
  • Valt jouw stage in schooljaar 2023/2024? Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 30 september 2024.
  • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Productiegerichte Dierhouderij.
  • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
  • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
  • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
  • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
  • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvragen voor werknemers

Wilt u een aanvraag voor het T rijbewijs doen voor uw werknemer? Dan verwijzen wij u graag door naar de cursusgroepenregeling.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Dierhouderij  via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.