Subsidieregelingen

Seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om minimaal 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer minimaal 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Let op! Ben je overgestapt of ga je de overstap maken naar de sector Hoveniers? Geen probleem. Werknemers kunnen gebruik blijven maken van de seniorenregeling. Wat dit inhoudt voor jou als werknemer of werkgever kun je lezen in de voorwaarden hieronder. Een uitgebreider nieuwsbericht over deze afstemming vind je hier

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de loonkosten van een werknemer die is ingedeeld in functiegroep E6 uitgaande van een 40-urige werkweek.
 • De vergoeding voor 2024 is € 115,95 per gedeclareerde seniorendag.
 • Voor werknemers die hoger ingeschaald zijn dan in functiegroep E6, kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden

 • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 60 jaar.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen, Grond en Infrastructuur.
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.
 • De werknemer gaat 20% minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.
 • Ben je als werknemer overgestapt naar de sector Hoveniers, of ben je van plan over te stappen? Dan kun je gebruik blijven maken van de seniorenregeling als je minimaal 5 jaar in een van de sectoren gewerkt. Bij een overstap gelden de voorwaarden van de seniorenregeling van de nieuwe sector. Let op het gaat hier om de basisregeling en niet de uitgebreide seniorenregeling.
 • Werkgevers die te maken hebben met werknemers die zijn overgestapt, moeten rekening houden met de dagvergoeding. Deze varieert per sector en is gebaseerd op de loonkosten van de betreffende werknemer. Controleer altijd de specifieke voorwaarden van jouw sector om de juiste vergoedingen toe te passen

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Uitgebreide seniorenregeling

Vanaf 1 januari 2022 is de seniorenregeling uitgebreid. De voorwaarden van de uitgebreide seniorenregeling zijn onder andere:

 • De werknemer kan vanaf drie jaar voorafgaand aan zijn individuele AOW leeftijd tot zijn individuele AOW leeftijd gebruik maken van de uitgebreide regeling.
 • De werknemer gaat 60% werken met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.