Subsidieregelingen

Seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om minimaal 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer minimaal 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de loonkosten van een werknemer die is ingedeeld in functiegroep E6 uitgaande van een 40-urige werkweek.
 • De vergoeding voor 2024 is € 115,95 per gedeclareerde seniorendag.
 • Voor werknemers die hoger ingeschaald zijn dan in functiegroep E6, kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden

 • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 60 jaar.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen, Grond en Infrastructuur.
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.
 • De werknemer gaat 20% minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Uitgebreide seniorenregeling

Vanaf 1 januari 2022 is de seniorenregeling uitgebreid. De voorwaarden van de uitgebreide seniorenregeling zijn onder andere:

 • De werknemer kan vanaf drie jaar voorafgaand aan zijn individuele AOW leeftijd tot zijn individuele AOW leeftijd gebruik maken van de uitgebreide regeling.
 • De werknemer gaat 60% werken met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.