Subsidieregelingen

Subsidieregeling voor Cursussen Paddenstoelenteelt

Een cursus of opleiding volgen? Vraag dan een subsidieregeling voor cursussen aan.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Bekijk de lijst met cursussen en de vergoedingspercentages per cursusgroep in de het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina.

Voorwaarden

  • De cao Paddenstoelenteelt wordt gehanteerd;
  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De cursus wordt gegeven door een school;
  • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
  • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina;
  • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst;
  • Uiterlijk binnen twee maanden na de laatste cursusdag moet de volledige subsidiedeclaratie door Colland zijn ontvangen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Steekproef

Is uw declaratie in de steekproef gevallen? Dan betekent dat wij van u nadere informatie vragen die betrekking heeft op de declaratie(s). Op de volgende pagina kunt u meer informatie hierover vinden.