Subsidieregelingen

VHG-Brancheopleiding Hoveniers

Ben je werkzaam in de sector hoveniers en groenvoorzieners en wil je een diploma halen of je laten omscholen tot hovenier? Met de subsidieregeling VHG-Brancheopleiding kun je een vakopleiding in de avonduren volgen.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

De subsidieregeling bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en een bonus voor de werknemer bij het behalen van een diploma. De diploma’s worden per leerjaar afgegeven.

Degene die de opleiding heeft betaald, ontvangt een subsidie van maximaal € 1.500,- per jaar. Dat kan zowel de werkgever als de werknemer zijn. De werknemer ontvangt een bonus van € 500,- per behaald diploma.

Voor de VHG-brancheopleiding geldt voor schooljaar 2023/2024 de volgende naar rato-vergoeding:

 • Was de werknemer in de opleidingsperiode tenminste 9 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u een volledige vergoeding.
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode 6 tot 9 maanden aaneengesloten in dienst, dan ontvangt u 75% van de vergoeding.
 • Was de werknemer in de opleidingsperiode minder dan 6 maanden in dienst, dan wordt er geen vergoeding verstrekt.
 • Voor alle hiervoor genoemde voorwaarden geldt dit voor zowel de opleidingskosten als de diplomabonus.

Voorwaarden

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, gelden in hoofdlijnen de onderstaande voorwaarden:

 • De subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de volgende drie VHG-brancheopleidingen:
  • Aankomend hovenier;
  • Hovenier;
  • Vakbekwaam hovenier.

Let op: De VHG-brancheopleidingen Assistent hovenier en Aankomend projectleider komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 • De VHG-brancheopleiding bestaat uit drie jaarlijkse trajecten, die elk jaar weer in aanmerking komen voor subsidie. Per werknemer is er maximaal driemaal vergoeding mogelijk.
 • Voor deze regeling is declareren alleen mogelijk in de vijf maanden na afloop van de opleidingsperiode.
 • De diplomabonus voor de werknemer is beschikbaar nadat het betreffende diploma in de declaratie is geüpload.
 • Vergoeding is alleen mogelijk bij het volgen van een VHG-brancheopleiding op een van de volgende scholen en locaties:
  • Onderwijsgroep Noordwest Holland (Clusius College)
  • Lentiz Cursus & Consult
  • Yuverta
  • Zone.college
  • Terra Next
  • Curio
  • Scalda Groen College (in samenwerking met Helix learning)
  • Aeres

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.