Subsidieregelingen

Subsidieregeling voor Cursussen Open Teelten Tuinbouw

Een cursus of opleiding volgen om je kennis en vaardigheden binnen je werkveld verder te ontwikkelen? Vraag dan een subsidieregeling voor cursussen aan.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Bekijk de lijst met cursussen en de vergoedingspercentages per cursusgroep in de het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina.

Voorwaarden

  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De cao Open Teelten wordt gehanteerd;
  • De cursus wordt gegeven door een school;
  • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
  • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina;
  • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.