Subsidieregelingen

Seniorenregeling Hoveniers

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

  • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
  • In 2023 is de vergoeding voor werkgevers ook €115,- per gedeclareerde seniorendag.
  • De dagvergoeding over 2024 wordt in juni bekend gemaakt.

Voorwaarden

  • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 60 jaar.
  • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers
  • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar
  • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

  • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
  • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.