Subsidieregelingen

Subsidieregeling voor Cursussen Hoveniers

Een cursus of opleiding volgen om je kennis en vaardigheden binnen je werkveld verder te ontwikkelen? Vraag dan een subsidieregeling voor cursussen aan.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Met ingang van 1 augustus 2024 zullen de vergoedingen voor certificering van VCA en de Wet Natuurbescherming op alle niveaus niet langer subsidiabel zijn. Dit betekent dat cursussen die na 1 augustus ’24 zijn gestart niet in aanmerking komen voor subsidie. Dit besluit is genomen omdat in de afgelopen jaren het subsidieplafond flink is overschreden door de grote vraag naar BBL opleidingen, de VHG-brancheopleiding en de vaktechnische cursussen.

Bekijk de lijst met cursussen en de vergoedingspercentages per cursusgroep in de het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina.

Voorwaarden

  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De cao Hoveniers wordt gehanteerd;
  • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
  • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht in downloads onderaan deze pagina;
  • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst;
  • Uiterlijk binnen twee maanden na de laatste cursusdag moet de volledige subsidiedeclaratie door Colland zijn ontvangen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Steekproef

Is uw declaratie in de steekproef gevallen? Dan betekent dat wij van u nadere informatie vragen die betrekking heeft op de declaratie(s). Op de volgende pagina kunt u meer informatie hierover vinden.