Subsidieregelingen

Seniorenregeling Glastuinbouw

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

  • In 2023 is de vergoeding voor werkgevers € 115,11 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

  • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 62 jaar.
  • Per 1 januari 2024 wordt de instroomleeftijd verhoogd naar 63 jaar. Dit gebeurt in twee stappen. Per 1 januari 2024 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 62,5 jaar. Per 1 januari 2025 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 63 jaar. Dit geldt dus voor alle nieuwe aanvragen met een ingangsdatum vanaf 2024. Voor bestaande deelnemers verandert er niets.
  • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de Glastuinbouw.
  • De regeling loopt maximaal tot aan AOW-leeftijd.
  • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

  • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
  • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Video Seniorenregeling Glastuinbouw

Gezond en met plezier blijven werken tot aan uw AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd kan dat lastig zijn. Voor werknemers vanaf 62 jaar in de glastuinbouw is hiervoor de seniorenregeling ingesteld. Per 1 januari 2024 wordt de instroomleeftijd verhoogd naar 63 jaar. Wilt u weten hoe de regeling werkt? Bekijk dan deze video.