Subsidieregelingen

Subsidieregeling BBL-opleidingen Hoveniers

Aan de slag in de agrarische of groene sector? Volg dan een BBL-opleiding. Met een BBL-opleiding kom je direct in dienst. Of misschien werk je al in de sector. Je volgt naast je werk nog een of twee dagen een opleiding. De opleiding volg je op niveau 2, 3 of 4. De duur hangt af van het niveau.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000,- in het eerste jaar, € 2.000,- in het tweede jaar en € 1.000,- in het derde jaar.

Voor de BBL-opleiding geldt voor schooljaar 2023/2024 de volgende naar rato-vergoeding:

  • Was de opleidingsperiode in het 1e en het 2e leerjaar tenminste 9 maanden aaneengesloten, dan ontvangt u een volledige vergoeding.
  • Was de opleidingsperiode tussen de 6 en 9 maanden aaneengesloten, dan ontvangt u 75% van de vergoeding
  • Was de opleidingsperiode minder dan 6 maanden, dan wordt er geen vergoeding verstrekt.
  • In het 3e leerjaar moet de opleidingsperiode tenminste 6 maanden aaneengesloten zijn voor een volledige vergoeding.
  • De vergoeding wordt verstrekt op basis van een fulltime dienstverband. Bij een kleiner dienstverband wordt de vergoeding naar rato verstrekt.

Het kleinste dienstverband waarvoor naar rato een vergoeding wordt verstrekt is 28 uur inclusief doorbetaalde schooldag per week.

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk vergoeding te ontvangen voor BBL niveau 1: assistent plant, dier of (groene) leefomgeving (25657).

Voorwaarden

  • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen.
  • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden.
  • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.
  • De opleiding staat op de lijst van BBL-opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen. Zie voor een overzicht de Crebo-lijst bij de downloads.
  • Subsidie wordt alleen uitgekeerd bij werknemers waarbij de schooldag wordt doorbetaald conform de cao voor het Hoveniersbedrijf. Voor werknemers jonger dan 21 jaar is dit op basis van de cao verplicht!

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.