Colland Arbeidsmarkt

Het bestuur

Bestuur Colland Arbeidsmarkt

In ons bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij krijgen advies van sectorcommissies. In deze commissies zitten ook weer vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, maar dan specifiek van de betreffende sector.

Leden bestuur Colland Arbeidsmarkt