Subsidieregelingen

Seniorenregeling Open Teelten Bloembollen

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

  • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
  • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 94,53 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
  • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Bloembollen
  • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar
  • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

  • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
  • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.