Project

Betrouwbaar Uitzendwerk Tuinbouw

Veel tuinbouwbedrijven maken gebruik van uitzendpersoneel. Om in te kunnen blijven spelen op signalen, actualiteiten en ontwikkelingen heeft het meerwaarde om vanuit de tuinbouw te participeren in de Stichting Normering Arbeid.

Projectinformatie

Opdrachtgever LTO Nederland
Status Actief

Doelgroep
Werkgevers

Betrokken partners
LTO Noord, ZLTO, LLTB en Glastuinbouw Nederland

Informatie
Meer informatie vindt u hier.

Andere projecten