Project

Kasgroeit

Kasgroeit is hét startpunt voor leren en ontwikkelen in de glastuinbouw. We inspireren en adviseren werkgevers en werknemers om aan de slag te gaan met leren en ontwikkelen. Door middel van workshops, advies, inspirerende verhalen en een actueel opleidingsaanbod bouwen we aan een leercultuur om zo werknemers en werkgevers te stimuleren om zelf de regie te nemen in hun ontwikkeling.

Projectinformatie

Opdrachtgever Sociale partners Glastuinbouw
Status Actief

Doelgroep
Alle werknemers en werkgevers in de glastuinbouw

Betrokken partners
Glastuinbouw Nederland, Plantum, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen

Informatie
Meer informatie vindt u hier.

Contactpersoon
Edwin Zuidgeest (e.zuidgeest@kasgroeit.nl)

Andere projecten

Hoveniers

#Vitalehoveniers

In januari 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Lees meer
Lees meer over #Vitalehoveniers
Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij
Groen Grond en Infrastructuur

Instroomproject GGI Kennis en Kracht

Het instroomproject heeft als doel om VMBO-ers te laten kiezen voor een MBO opleiding in een richting die voor de groen, grond en infrastructuur relevant is. Met behulp van EDG Media ontwikkelt de werkgroep onderwijsgerichte media, zoals lesprogramma’s voor het VMBO en social media ads.

Lees meer
Lees meer over Instroomproject GGI Kennis en Kracht