Project

Kennismakelaars Dierhouderij

In de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij vindt een groot aantal activiteiten plaats ten behoeve van kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers. Zo is er de loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod voor de sectoren, vinden bijeenkomsten plaats en wordt tussen de sectoren samengewerkt.

In de Pluimveehouderij worden ‘kakelsessies’ over scholing en arbeidsmarkt georganiseerd. Voor de varkenshouderij worden certificeerbare trainingen ontwikkeld en wordt een Learning Management systeem ingevoerd. In de Melkveehouderij wordt ook gewerkt aan het certificeren van opleidingen.

Het doel van dit project is om het leven lang ontwikkelen in de dierhouderij te bevorderen via gerichte producten en diensten.

 

Projectinformatie

Opdrachtgever LTO
Status Actief

Doelgroep
Werkgevers en werknemers

Betrokken partners
Dineke Rietveld, kennismakelaar melkveehouderij, Stichting KPV, Groen Kennisnet, CIV, Groenpact

Informatie
www.opleidenmelkveehouderij.nl

www.werkenindepluimveehouderij.nl

www.stichtingkpv.nl

Andere projecten

Hoveniers

#Vitalehoveniers

In januari 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Lees meer
Lees meer over #Vitalehoveniers
Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij
Hoveniers

Dashboard duurzame inzetbaarheid voor hoveniers

Sociale partners in de sector hoveniers vinden het belangrijk dat werkgevers en werknemers nadenken over inzetbaarheid. Daarom is het ‘Dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers’ ontwikkeld. Dit dashboard geeft een compleet overzicht gekoppeld aan de thema’s: vitaal, gezond en veilig werken, balans en werkplezier, ontwikkeling. Werkgever en werknemer kunnen hiermee samen aan de slag.

Lees meer
Lees meer over Dashboard duurzame inzetbaarheid voor hoveniers