Project

Praktijkdagen: MBO Agrarisch Loonwerk en Groen & Cultuurtechniek

De praktijkdagen voor studenten aan relevante MBO-opleidingen in de richting van GGI zijn onderdeel van de reguliere opleiding. Deze dagen worden op en door bedrijven gegeven omdat de beschikbare machines op de scholen niet voorhanden zijn. Daarnaast is het voor de studenten een leuke manier om een kijkje te nemen bij bedrijven in de sector.

Projectinformatie

Opdrachtgever Sociale Partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk): Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps
Status Actief

Doelgroep
Studenten in het mbo Groen Grond Infra (zowel BOL als BBL)

Betrokken partners
Sociale Partners, Aequor Fonds en praktijkbedrijven en locaties voor de mbo-opleidingen

Informatie

Andere projecten

Hoveniers

#Vitalehoveniers

In januari 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Lees meer
Lees meer over #Vitalehoveniers
Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij
Groen Grond en Infrastructuur

Instroomproject GGI Kennis en Kracht

Het instroomproject heeft als doel om VMBO-ers te laten kiezen voor een MBO opleiding in een richting die voor de groen, grond en infrastructuur relevant is. Met behulp van EDG Media ontwikkelt de werkgroep onderwijsgerichte media, zoals lesprogramma’s voor het VMBO en social media ads.

Lees meer
Lees meer over Instroomproject GGI Kennis en Kracht