Project

Telers Ondernemerschap Programma

Telers Ondernemerschap Programma (TOP) is bedoeld voor fruittelers die de (groei)potentie van hun bedrijf willen benutten en de resultaten willen verbeteren om daarmee toekomstbestendig te zijn. Het programma is een gezamenlijk initiatief van Telers, Rabobank, NFO, Colland, Rabo Ondernemers Academie en de Ondernemerschap Academy®.

Projectinformatie

Opdrachtgever NFO
Status Actief

Doelgroep
Fruittelers

Betrokken partners
Rabobank, NFO, Colland, Rabo Ondernemers Academie en de Ondernemerschap Academy®

Informatie
Klik hier voor meer informatie.

Andere projecten

Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij
Groen Grond en Infrastructuur

Instroomproject GGI Kennis en Kracht

Het instroomproject heeft als doel om VMBO-ers te laten kiezen voor een MBO opleiding in een richting die voor de groen, grond en infrastructuur relevant is. Met behulp van EDG Media ontwikkelt de werkgroep onderwijsgerichte media, zoals lesprogramma’s voor het VMBO en social media ads.

Lees meer
Lees meer over Instroomproject GGI Kennis en Kracht
Dierhouderij

Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair

Voor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben bij een werkgever in de Dierhouderij, kan het T-rijbewijs noodzakelijk zijn. Met een bijdrage in de kosten voor het behalen van het rijbewijs, wordt deze belemmering voor een gedeelte weggenomen en blijft de instroom van leerlingen in BOL-opleidingen zoveel mogelijk op peil.

Lees meer
Lees meer over Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair