Project

Trainingsprogramma vrijwilligerscoördinatie

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij (beheer, openstelling en monitoring van) bos- en natuurterreinen. Ze zijn actief als beheerder, monitor, gids, in bezoekerscentra en in het onderwijs. Ook komen er steeds meer initiatieven van burgers die een actieve bijdrage willen leveren om hun omgeving groener te maken. Beroepskrachten werken daarom steeds vaker met vrijwilligers.

Voor het begeleiden van vrijwilligers zijn specifieke competenties nodig. Daarom is een trainingsprogramma voor vrijwilligerscoördinatoren ontwikkeld. Het bestaat uit een basis- en verdiepingstrainingen.

Basistraining (2 dagen)

In de basistraining wordt aandacht besteed aan het begeleiden en motiveren van vrijwilligers.
Waarom willen vrijwilligers bij je organisatie werken, wat is hun motivatie, en hoe kun je daar goed op inspelen?

Verdiepingstraining (2 dagdelen)

Er zijn twee verdiepingstrainingen. Een gericht op het werken met groepen en een op persoonlijk leiderschap.
Beroepskrachten die werken met vrijwilligers zitten soms in een vreemde tussenpositie. Vrijwilligers beschouwen je als expert, handige gesprekspartner of spreekbuis voor hun wensen, maar soms ook als lastige opdrachtgever of handhaver van regels. En andere collega’s komen met allerlei vragen van/over vrijwilligers naar jou.

In de verdiepingstraining versterk je je vaardigheden en krijg je hulpmiddelen aangereikt, zodat jij de vrijwilligers (nog) beter kunt begeleiden en de waarde van de vrijwilligers voor de organisatie kunt laten zien.

Projectinformatie

Opdrachtgever VBNE
Status Actief

Doelgroep
Werknemers in bos- en natuur die vrijwilligers begeleiden

Betrokken partners
Landschappen NL en Natuurmonumenten

Informatie
Kijk voor meer informatie over deze trainingen op www.vbne.nl

Contactpersoon
Tetje Falentijn (t.falentijn@landschappen.nl)

Andere projecten

Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij
Groen Grond en Infrastructuur

Instroomproject GGI Kennis en Kracht

Het instroomproject heeft als doel om VMBO-ers te laten kiezen voor een MBO opleiding in een richting die voor de groen, grond en infrastructuur relevant is. Met behulp van EDG Media ontwikkelt de werkgroep onderwijsgerichte media, zoals lesprogramma’s voor het VMBO en social media ads.

Lees meer
Lees meer over Instroomproject GGI Kennis en Kracht
Dierhouderij

Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair

Voor leerlingen die een stage volgen of een leerwerkplek hebben bij een werkgever in de Dierhouderij, kan het T-rijbewijs noodzakelijk zijn. Met een bijdrage in de kosten voor het behalen van het rijbewijs, wordt deze belemmering voor een gedeelte weggenomen en blijft de instroom van leerlingen in BOL-opleidingen zoveel mogelijk op peil.

Lees meer
Lees meer over Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair