Project

Vertrouwenspersoon Glastuinbouw

Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je verplicht je medewerkers hiertegen te beschermen. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Als je in jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kun je dit via Stigas regelen.

In de cao’s voor de Open teelten, Glastuinbouw en in de sector Groen, grond en infra is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult.

 

Projectinformatie

Opdrachtgever Sazas
Status Actief

Doelgroep
Werknemers in de Glastuinbouw

Betrokken partners
CNV Vakmensen, Colland Arbeidsmarkt, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, Plantum, ZLTO

Informatie
Kijk hier voor meer informatie.

Andere projecten

Dierhouderij

Werken in de dierhouderij

‘Werken in de dierhouderij’ geeft inzicht geven in de ontwikkelingen in deze sector. Het legt verbindingen met partijen om daarmee (potentiële) leerlingen, werknemers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren in de sector actief te worden c.q. te blijven.

Lees meer
Lees meer over Werken in de dierhouderij
Dierhouderij

Onderzoek: gezond en veilig werken in de varkenshouderij

Een onderzoek in de varkenshouderij waarin de blootstelling aan stof en endotoxine in kaart wordt gebracht en de factoren die hieraan bijdragen. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe de sector een gezond en veilig werkklimaat in de stallen kan realiseren.

Lees meer
Lees meer over Onderzoek: gezond en veilig werken in de varkenshouderij
Glastuinbouw

Versterken positie en belangenbehartiging

De Nederlandse glastuinbouw is een sterke innovatieve en professionele sector. Nederlandse tuinders telen op een verantwoorde manier groenten, bloemen en planten ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van consumenten in Europa en daarbuiten.

Lees meer
Lees meer over Versterken positie en belangenbehartiging