Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Groen, Grond en Infrastructuur

Voor het besturen van landbouwmachines, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht.  Het behalen van het T-rijbewijs is een flinke investering. Sociale partners stellen via het Colland arbeidsmarktfonds een subsidieregeling beschikbaar voor de sector Groen, Grond en Infrastructuur.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Er geldt een maximum vergoeding van € 1000,- per aanvraag.

Voorwaarden

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, zijn er enkele voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Je haalt het T-rijbewijs in het eerste of tweede schooljaar van je opleiding of maximaal twee jaar voor de start van het eerste schooljaar.
 • Je volgt de beroepspraktijkvorming (BPV) bij een erkend leerbedrijf dat de cao Groen, Grond en Infrastructuur toepast en premies afdraagt aan Colland. Vraag of het bedrijf aan deze voorwaarde voldoet vóór je een leerbedrijf kiest, anders heb je geen recht op de vergoeding!
 • Je volgt een opleiding aan een school voor praktijkonderwijs, de vakroute/vakmanschapsroute Groen, Grond en Infra of één van de volgende studierichtingen binnen Groen, Grond en Infra:
  – Medewerker agrarisch loonwerk
  – Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
  – Vakexpert agrarisch loonwerk
  – Medewerker groen en cultuurtechniek
  – Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek
  – Opzichter/uitvoerder groene ruimte
  – Machinist grondverzet
  – Vakman GWW
  – Allround vakman GWW
  – Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen
  – Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen
  – Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

Klik hier voor het volledige voorwaarden regelement.

Aanvragen via Cumela

De regeling T-rijbewijs Groen, Grond en Infrastructuur loopt via Cumela. U kunt een aanvraag indienen via https://www.groengrondinfra.nl/t-rijbewijs

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.

 

Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Open Teelten stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten Tuinbouw.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

Voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2022 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2023/2024. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 30 september 2024.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvragen voor werknemers

Wilt u een aanvraag voor het T rijbewijs doen voor uw werknemer? Dan verwijzen wij u graag door naar de cursusgroepenregeling.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Let op: voor de sector Open Teelten is er helaas momenteel geen subsidie beschikbaar en daarom is het niet meer mogelijk om hier een aanvraag voor in te dienen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.

 

Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Open Teelten Landbouw stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten Landbouw.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

Voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2022 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2023/2024. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 30 september 2024.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvragen voor werknemers

Wilt u een aanvraag voor het T rijbewijs doen voor uw werknemer? Dan verwijzen wij u graag door naar de cursusgroepenregeling.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Let op: voor de sector Open Teelten is er helaas momenteel geen subsidie beschikbaar en daarom is het niet meer mogelijk om hier een aanvraag voor in te dienen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.

Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Open Teelten Boomkwekerij stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten Boomkwekerij.

Subsidie T-rijbewijs per 1 april 2024 vervallen

Voor de sector Open Teelten Boomkwekerij is de subsidie T-rijbewijs per 1 april 2024 vervallen. Het is niet mogelijk hier nog subsidie voor in te dienen.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Met ingang van 1 april 2024 zal de vergoeding voor het T-rijbewijs niet langer subsidiabel zijn. Dit betekent dat cursussen die na 1 april ’24 zijn gestart niet in aanmerking komen voor subsidie.

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

Voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2022 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2023/2024. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 30 september 2024.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvragen voor werknemers

Wilt u een aanvraag voor het T rijbewijs doen voor uw werknemer? Dan verwijzen wij u graag door naar de cursusgroepenregeling.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Let op: voor de sector Open Teelten is er helaas momenteel geen subsidie beschikbaar en daarom is het niet meer mogelijk om hier een aanvraag voor in te dienen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen of vragen over declareren via het CAS, klik hier voor onze hulppagina.

Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Open Teelten Bloembollen stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Open Teelten Bloembollen.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

Voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2022 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2023/2024. Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 30 september 2024.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Open Teelten.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling

Aanvragen voor werknemers

Wilt u een aanvraag voor het T rijbewijs doen voor uw werknemer? Dan verwijzen wij u graag door naar de cursusgroepenregeling.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Open Teelten via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Let op: voor de sector Open Teelten is er helaas momenteel geen subsidie beschikbaar en daarom is het niet meer mogelijk om hier een aanvraag voor in te dienen.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.

 

 

 

Subsidieregelingen

T-Rijbewijs Dierhouderij stagiaires BOL en Praktijkleren

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is een T-rijbewijs wettelijk verplicht. Sociale partners in de agrarische en groene sectoren vinden het belangrijk dat de veiligheid op bedrijven wordt ondersteund. Daarom zijn er speciale subsidieregelingen ontwikkeld binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt  voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs, voor de sector Dierhouderij.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Er geldt een maximum vergoeding van € 850,- per aanvraag. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van facturen.

Voorwaarden

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2022 (datum afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding.
 • Valt jouw stage in schooljaar 2023/2024? Dan kun jouw subsidieverzoek indienen tot 30 september 2024.
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO Productiegerichte Dierhouderij.
 • Als sprake is van een stage bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag per geval afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie.
 • Er is sprake van een stageovereenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding.
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en/of voor het volgen van de stage op het bedrijf.
 • De lessen voor het T-rijbewijs zijn gevolgd bij een CBR-erkende rijschool.
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling.

Aanvragen voor werknemers

Wilt u een aanvraag voor het T rijbewijs doen voor uw werknemer? Dan verwijzen wij u graag door naar de cursusgroepenregeling.

Aanvragen via LTO Noord

Vanaf 01-09-2021 loopt de regeling T-rijbewijs Dierhouderij  via LTO Noord. U kunt een aanvraag indienen via https://www.ltonoord.nl/t-rijbewijs.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.