“De toekomst van de landbouw ligt in onze eigen handen”

Een interview met Meino Smit

In de wereld van de Nederlandse landbouw is Meino Smit geen onbekende naam. Als onderzoeker en bioboer heeft hij jarenlang de ontwikkeling van duurzaamheid in de Nederlandse landbouw bestudeerd, vanaf het jaar 1950 tot het heden. Zijn bevindingen, opgetekend in het boek ‘Naar een duurzame landbouw in 2040’ roepen op tot een drastische verandering van het huidige landbouwsysteem.

Volgens Meino Smit werkt het huidige systeem niet meer en is het hoog tijd voor een nieuwe benadering die kleinschaliger, duurzamer en meer gericht op mens en milieu is. “Ik denk dat Colland Arbeidsmarkt met sociale partners een belangrijke rol kan spelen door te kijken naar het slimmer inzetten van arbeid per levensfase.”

Klik hier om het artikel te lezen