Ploegmakers en duurzame inzetbaarheid: “Laat mens en omgeving groeien”  

Bij hoveniersbedrijf Ploegmakers (VHG-lidbedrijf) in Veghel is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Het draait niet alleen om het laten groeien en bloeien van groen maar ook om de groei en ontwikkeling van de medewerkers en de gemeenschap. Voor HR-manager Thomas Tholen en bedrijfsleider Michael van Oeffelen van Ploegmakers reden om mee te doen aan het het project #vitalehoveniers.

Klik hier om het artikel te lezen in het VHG Magazine (pagina 34-35)

Tekst: Robert Soesman (Beleidsadviseur Actor en Projectleider #vitalehoveniers)
Bron artikel: VHG Magazine
Foto: Ploegmakers.nu Peter – Jan van Boxtel (links op de foto) en Cas Ketelings (rechts op de foto)

Fonds Colland Arbeidsmarkt
#vitalehoveniers is een initiatief van sociale partners in de Hovenierssector en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie is te vinden op vitalehoveniers.nl 

Arbeidsmarkt van de toekomst: “Goed werkgeverschap is geen wervingscampagne”

De arbeidsmarkt van de toekomst, hoe ziet die er eigenlijk uit? Is er arbeidsmarktkrapte, of is er eigenlijk iets anders aan de hand. Wat kun je als ondernemer zelf doen om te zorgen dat er voldoende personeel is? En hoe zorgen we er met zijn allen voor dat talent in de sector blijft? Deze vragen stonden centraal tijdens de themadag toekomstgerichte arbeidsmarkt afgelopen maand. Er was in het programma aandacht voor goed werkgeverschap, krapte op de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt van de toekomst en Levenlang ontwikkelen: werkplekleren.

Talent is aan zet. Generatie Z is de groep werkenden waar we ons op moeten richten en zij hebben andere behoeftes dan de generaties hiervoor. “Je bent niet alleen een kind van je ouders, maar ook van de tijd waarin je geboren bent.”, quote organisatiefuturoloog Arjen Banach. “Als werkgever moet je bewegen en creatief zijn. Biedt mensen de mentale fooi waar ze naar op zoek zijn, oftewel: maak het voor mensen de moeite waard om bij jou te komen werken. Een fantastische wervingscampagne werkt niet als de cultuur in werkelijkheid totaal anders is. Het begint met goed werkgeverschap en laat dat nou de uitdaging zijn.”

Met kleine experimentjes zet Arjen de deelnemers letterlijk in beweging. Experimenteren is de manier om bij te kunnen blijven. De ontwikkelingen gaan dusdanig hard dat je met plannen maken keihard achter gaat lopen. Je wordt aan alle kanten ingehaald door de tijd. Durf het anders te doen, probeer iets nieuws en durf te experimenteren. Dat is de weg naar succes. Met die gedachten gingen de deelnemers het verdere programma in.

Hoe zorgen we dat we de juiste mensen in de sector houden?
Met de campagne ‘Kennis & Kracht’ zet Cumela vol in op de jongeren in het voortgezet onderwijs. Marije van Beurden en Dick Klop nodigden de deelnemers in de workshop ‘Krapte op de Arbeidsmarkt’ uit om mee te denken. “Hoe zorgen we sector overstijgend dat we de juiste mensen bij ons aan het werk houden?” Deelnemers waren unaniem: alleen samen gaan we dat redden. We moesten laten zien wat de waarde van werken in de sector is. Zowel bij jongeren op het voortgezet als in het middelbaar en hoger onderwijs. Alsook bij zij-instromers. Er zijn projecten en campagnes genoeg, de kunst gaat zijn deze aan elkaar te koppelen. Daarin is de samenwerking tussen overheid, onderwijs én ondernemers cruciaal.

Sectorale ontwikkelpaden als kans voor nieuwe mensen
De vraag naar nieuwe medewerkers in de sector stijgt en de instroom op het MBO in het groene domein neemt af. De VHG zet in op het versterken van de doorstroom van het groene VMBO naar het groen MBO. Maar ze richt haar pijlen ook stevig op de zij-instromers o.a. via het platform Groeien door Groen. Jeroen Zijlmans (VHG) en Herbert de Witte (Zone college) nemen de deelnemers tijdens hun workshop ‘De Arbeidsmarkt van de toekomst’ mee in hun idee. “Veel potentiële werknemers zijn (nog) geen vakspecialisten. Maar ze kunnen dat wèl worden! De VHG branche opleidingen zijn een belangrijk middel om ze onderdelen van het vak te leren. Evenals sectorale ontwikkelpaden. Dat betekent dat ze steeds stapjes van het vak leren op de werkplek. “Daarmee zorgen we dat we ze binnenhalen, uitdagen en ontwikkelen tot vakbekwame mensen. Op die manier binden we ze aan het vak.”

Hoe versterken we leren op de werkplek en waarderen we dat vooral?
We leren door het volgen van scholing en cursussen en daar zetten we vol op in. Dat terwijl in de praktijk 70% van wat we leren op de werkvloer plaatsvindt. Dus in de praktijk. Erik Kaemingk (GreenPort Gelderland) en Robert Veenstra (LTO Noord) daagde de deelnemers van hun workshop ‘Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid’ uit om na te denken over hoe we daar in de toekomst meer op in kunnen zetten. Al snel komt er een discussie op gang hoe je medewerkers kunt waarderen en belonen voor hun leerprestaties op de werkvloer. Zit dit in leercertificaten of in ervaringsdiploma’s of moeten we het veel meer zoeken in beloningssystemen? Het erkennen van leren, motiveert om verder te leren. Waar zit het verschil tussen waarde voor de werkgever en de waardering voor de medewerker? Hoe zorgen we dat werkplekleren versterkt wordt door zowel bedrijven, overheden en onderwijs. Hoe pakken we dat als sector aan en welke rol kan Groenpact daarin spelen?

Uiteindelijk werd in de Wrap up duidelijk dat daar de sleutel zit. In alle workshops ging het vanmiddag over de sector overstijgend werken. Samen laten zien welke waarde onze sector heeft voor werknemers. Samen kunnen we zorgen dat er voor iedereen een mentale fooi te halen valt in onze sector. Aankomend jaar gaan we vanuit de verschillende thema’s concrete acties uitzetten. Denk hierbij aan werkbezoeken tussen werkgevers, het organiseren van een kijkje buiten de sector door middel van een ‘buiten-je-eigen-bubbel-bezoek’ en verdiepingssessies.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Kennis & Kracht en Groeien door Groen worden mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd dat gericht is op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Heb je de themadag gemist, maar wil je graag deelnemen aan het vervolg? Of wil je graag meer informatie of heb je ideeën over deze thema’s? Neem contact op met projectleider Wendy van Schooten via wvschooten@ltonoord.nl.

Bron: Werkgeverslijn (Marten)

Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart

Op donderdag 18 april is de social media campagne Groeien in je werk in de sector Dierhouderij gestart. Het doel van de campagne is het stimuleren van loopbaanontwikkeling in de sector Dierhouderij via social media. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het feit dat we langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven. De persoonlijke en ook professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel. De campagne is een initiatief van sociale partners CNV Vakmensen, COBK, FNV Agrarisch Groen, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, POV en ZLTO.

Loopbaancheck
Centraal in de campagne staat de loopbaancheck. Met de loopbaancheck krijgen werknemers meer inzicht in hun motivatie, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Samen met een loopbaancoach maak je een persoonlijk actieplan. Hiermee kunnen werknemers meer uitdaging uit hun huidige functie halen. Je krijgt praktische tips hoe je je werk nog beter kunt doen. Het stimuleren van loopbaanontwikkeling bij werknemers levert ook voordelen op voor werkgevers. Gezonde en gemotiveerde werknemers zijn namelijk productiever, hebben meer werkplezier en ervaren minder werkstress. De loopbaancheck is kosteloos voor werknemers in de sector Dierhouderij.

Klik hier informatie over ‘Groeien in je werk’ en de loopbaancheck.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De campagne ‘Groeien in je werk’ is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd dat gericht is op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Vragen over de campagne of de loopbaancheck? Neem contact op met projectleiders Margreet Verkerk via margreet.verkerk@actor.nl en/of Elte Palm via elte.palm@actor.nl en 088-329 20 30

Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”

Bij glastuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden staat aandacht voor de medewerkers voorop. Daarom steken de ondernemers, die zijn aangesloten bij Sazas, veel tijd en energie in het beperken van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier van hun mensen. Bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun mening, in gesprek te gaan en regelmatig iets extra’s te doen, vertelt Lowie in VanColland Magazine. “Dit levert veel op: betere prestaties, minder verzuim én medewerkers blijven graag bij ons werken.”

Het bedrijf heeft ook een coach waarmee werknemers in gesprek kunnen. De werknemers kunnen dan praten over dingen op het werken, maar ook over zaken die thuis spelen. Lowie (26), die zich bezighoudt met personeelszaken, is ervan overtuigd dat aandacht voor werkplezier en het voorkomen van een hoge werkdruk veel oplevert. “Het is moeilijk te meten, maar ik weet zeker dat medewerkers hierdoor beter presteren. Ze blijven minder vaak thuis door ziekte en willen ook langer bij ons bedrijf blijven werken. Er zijn hier maar weinig mensen die overstappen naar een andere baan.”

Klik hier om het artikel te lezen

Tekst: Sazas Foto: BioVerbeek

 

 

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Werkgevers uit de primaire sector kunnen gratis vacatures plaatsen. Een campagne moet bezoekers naar de website trekken.

Volgens Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO, speelt dit platform met bijbehorende campagne in op de stijgende behoefte aan personeel zonder groene opleiding. ‘Werkgevers staan te springen om goed personeel. Door de krappe arbeidsmarkt en de afname van studenten met een groene opleiding, komt het steeds vaker voor dat agrarische werkgevers mensen van buiten onze sector aantrekken om vacatures te vervullen. In praktijk pakt dat vaak positief uit, omdat werknemers met een ander soort kennis en ervaring juist een boost geven aan het bedrijf.’

Volgens Douma is het belangrijk dat alle sectoren zich verbonden hebben aan dit platform. ‘Alle sectoren hebben ook een eigen pagina op het platform gekregen. Samen hebben we een sterker verhaal en kunnen we meer geluid maken om werknemers naar onze sector te trekken.’

Vacaturebank
Met de website en de campagne Beter Uitzicht willen de LTO-organisaties werkgevers helpen om nieuwe werknemers aan te trekken. Werkgevers kunnen dan ook gratis vacatures plaatsen op het platform. Groot voordeel voor werkgevers is dat hun vacature als extra service wordt doorgeplaatst naar relevante andere vacaturesites, dus een plaatsing op Beter Uitzicht scheelt hen werk. Eric Douma: “Naast dat we individuele werkgevers willen ondersteunen, is de gezamenlijke vacaturebank ook een boodschap dat we een sector zijn die werknemers zoekt. Op dit moment verwijzen partijen als het UWV bijvoorbeeld nauwelijks door naar vacatures in onze sector, omdat zij gewoonweg geen beeld hebben van welke vacatures er zijn. Dat willen we veranderen.’

Campagne
Projectleider Mirthe Post van LTO Noord geeft aan dat er drie uitgangspunten zijn gekozen voor het verhaal van de sector. “Uit onderzoek dat we in het voortraject deden, blijkt dat mensen die openstaan voor onze sector zich vooral voelen aangetrokken door drie zaken: werken in verbinding met de natuur of dieren, veel afwisseling en vrijheid in het werk en het feit dat werk in onze sector ertoe doet. Dat zijn zaken waar alle sectoren zich in herkennen. Wij bieden werknemers letterlijk en figuurlijk een Beter uitzicht.’

Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste mensen niet negatief staan tegenover werken in de land- en tuinbouw, maar er vooral grote onbekendheid is. Daarom is er een beroepengids op het platform geplaatst en een keuzetool die mensen koppelt aan functies die bij hen zouden passen. Daarnaast vertellen verschillende zij-instromers op het platform hoe zij de overstap hebben ervaren en hoe de agrarische sector hen bevalt. Middels een advertentiecampagne via sociale media en fysieke buitenreclame, worden potentiële werknemers naar de website geleid.

Samenwerking
Beter Uitzicht is een samenwerking tussen alle verschillende sectoren binnen de land- en tuinbouw. Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord, in samenwerking met de andere LTO-organisaties en vaktechnische organisaties. Aan de totstandkoming van het platform heeft een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle sectoren meegewerkt.

Klik hier voor meer informatie

Colland Arbeidsmarkt
Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

 

Subsidie voor VCA en Wet Natuurbescherming certificering wordt vanaf 1 augustus 2024 stopgezet

Met ingang van 1 augustus 2024 zullen de vergoedingen voor certificering van VCA en de Wet Natuurbescherming op alle niveaus niet langer subsidiabel zijn. Dit betekent dat aanvragen voor subsidie na deze datum niet meer in behandeling zullen worden genomen. Dit besluit is genomen omdat we in de afgelopen jaren het subsidieplafond flink hebben overschreden door de grote vraag naar BBL opleidingen, de VHG-brancheopleiding en de vaktechnische cursussen.

Klik hier voor meer informatie op de sectorpagina Hoveniers

Nieuwe website Kasgroeit: Hét startpunt voor leren en ontwikkelen in de Glastuinbouw

De website van Kasgroeit is volledig vernieuwd. Kasgroeit.nl is dé centrale plek voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw die zich willen ontwikkelen. De website biedt een actueel overzicht van opleidingen en cursussen in de sector. Via de agenda blijf je op de hoogte van relevante activiteiten. Ook organiseert Kasgroeit regelmatig interessante workshops bij jou in de regio. En dat kosteloos voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw!

Nieuwe focus Kasgroeit
De glastuinbouw is volop in transitie; energie, duurzame gewasbescherming, schaalvergroting, automatisering en robotisering. Dat vraagt om nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden van (nieuwe) werknemers. En daarin beweegt ook Kasgroeit mee. Vanaf dit jaar richt Kasgroeit zich volledig op leren en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw.

Inspiratie en advies voor werkgevers én werknemers
Werkgevers kunnen bij Kasgroeit terecht voor inspiratie, advies en ondersteuning over de ontwikkeling van hun bedrijf, werknemers of henzelf. Je vindt er bijvoorbeeld de Binden en Boeien-scan om te checken hoe jij er als bedrijf voor staat. Verhalen van andere ondernemers laten zien wat zij doen om werknemers te motiveren zich te ontwikkelen. Ook kom je via de website makkelijk in contact met een van de adviseurs van Kasgroeit. Zij werken regionaal en zijn goed op de hoogte van de lokale situatie en uitdagingen.

Ook voor werknemers is kasgroeit.nl hét startpunt voor leren en ontwikkelen in de glastuinbouw. De website biedt een actueel overzicht van opleidingen en cursussen van verschillende aanbieders. Voor werknemers die willen groeien, maar niet goed weten hoe zij dit moeten aanpakken, zijn er handige tips en tools voor bijvoorbeeld het maken van een persoonlijk ontwikkelplan.

Blijf op de hoogte
Wil je je laten inspireren over leren en ontwikkelen in de glastuinbouw, neem dan snel een kijkje op de nieuwe website van Kasgroeit. Via de nieuwsbrief blijf je makkelijk op de hoogte over de laatste ontwikkelingen en krijg je maandelijks handige tips over leren en ontwikkelen in de glastuinbouw.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Kasgroeit is een initiatief van CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Toolkit Gezondheid en Geluk zorgt voor nieuwe ambassadeurs in de glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland heeft afgelopen jaar de Toolkit Gezondheid & Geluk geïntroduceerd. Het doel is om te laten zien hoe de glastuinbouwsector bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van miljoenen consumenten in Nederland en West-Europa. De Toolkit fungeert als een veelzijdige gids, waarmee bedrijven zelf als ambassadeurs kunnen optreden. Wij vroegen aan Jakoline van Straalen, Communicatie Adviseur bij Glastuinbouw Nederland, hoe de Toolkit werkt en wat de ervaringen zijn.

Klik hier om het artikel te lezen

Meer informatie is te vinden op www.toolkitgezondheidengeluk.nl.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De Toolkit is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

NetwerkZes genomineerd voor SAN Accenten 2023 met Groeien door Groen Experience

Colland Arbeidsmarkt en de Sectorcommissie Hoveniers zijn verheugd met de nominatie van NetwerkZes voor de SAN Accenten 2023. Deze nominatie is te danken aan de campagne Groeien door Groen Experience. De campagne is gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt en is een initiatief van sociale partners in de hovenierssector.

SAN Accenten
De SAN Accenten zijn belangrijke prijzen in de communicatiesector. Dit jaar heeft een jury van 240 personen 285 cases beoordeeld in 12 categorieën. 112 cases gaan door naar de tweede juryronde, vertegenwoordigd door 52 bureaus. De uitreiking vindt plaats op 30 mei in Hilversum.

NetwerkZes: “We zijn trots dat we doorgaan naar de volgende ronde. De nominatie is een erkenning voor onze inspanningen om een positieve impact te hebben op de groene sector. We willen graag iedereen bedanken die heeft geholpen bij het succes van de Groeien door Groen Experience campagne, waaronder Fonds Colland Arbeidsmarkt, Koninklijke VHG, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Actor en alle andere partners.”

Groeien door Groen Experience
Het doel van deze campagne is om studenten te verbinden met de groensector en hen te laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen het vakgebied. In de online experience, gehost op groeiendoorgroen.nl/experience, maken de studenten kennis met groenprofessionals en hun specialisaties (de hovenier, boomverzorger, dak- en gevelbegroener en interieurbeplanter) terwijl ze door Niek Roozen (acteur, presentator) door de game worden begeleid.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Groeien door Groen Experience is een initiatief van sociale partners (FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen) en Koninklijke Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

#Kenniskracht dialooglunch 2024 bevordert duurzame inzetbaarheid in bloembollengroothandel

Op donderdag 4 april (11.30-13.30, Hillegom) organiseert Kenniskracht een dialooglunch voor bedrijven uit de bloembollengroothandel. Deze lunch biedt de gelegenheid om met elkaar de ontwikkelingen in de sector te bespreken, ervaringen uit te wisselen en te verkennen hoe we duurzame inzetbaarheid in de sector verder kunnen bevorderen.

Kenniskracht is een initiatief van sociale partners in de bloembollengroothandel. Het heeft als doel om duurzame inzetbaarheid tussen werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken en breed in te zetten in de sector bloembollengroothandel.

Wat staat er op het programma?
Tijdens de lunch gaan wij op interactieve wijze in op de kansen en uitdagingen voor het inzetten van duurzame inzetbaarheid. Verschillende bestuursleden uit de sector begeleiden de gesprekken, waarbij aanwezigen hun eigen inzichten en ervaringen kunnen delen.

Wij zullen ingaan op vragen zoals: Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in de bloembollengroothandel fit en gemotiveerd kunnen blijven werken tot aan hun pensioen? Hoe zorgen we ervoor dat de kennis van medewerkers die met pensioen gaan, behouden blijft voor het bedrijf? En hoe blijven bedrijven aantrekkelijk voor nieuwe instroom?

Heeft u andere vragen? Geef ze van te voren aan ons door.

Aanmelden
Bedrijven uit de bloembollengroothandel kunnen zich gratis aanmelden (graag uiterlijk 1 april) bij projectleider Robert Soesman via robert.soesman@actor.nl Wilt u een collega bedrijf uit de sector meenemen? Geen probleem. Geef dit s.v.p. door in de mail.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het project #kenniskracht is een initiatief van sociale partners Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over #kenniskracht vindt u op www.dashboardkenniskracht.nl