#Kenniskracht dialooglunch 2024 bevordert duurzame inzetbaarheid in bloembollengroothandel

Op donderdag 4 april (11.30-13.30, Hillegom) organiseert Kenniskracht een dialooglunch voor bedrijven uit de bloembollengroothandel. Deze lunch biedt de gelegenheid om met elkaar de ontwikkelingen in de sector te bespreken, ervaringen uit te wisselen en te verkennen hoe we duurzame inzetbaarheid in de sector verder kunnen bevorderen.

Kenniskracht is een initiatief van sociale partners in de bloembollengroothandel. Het heeft als doel om duurzame inzetbaarheid tussen werkgevers en werknemers bespreekbaar te maken en breed in te zetten in de sector bloembollengroothandel.

Wat staat er op het programma?
Tijdens de lunch gaan wij op interactieve wijze in op de kansen en uitdagingen voor het inzetten van duurzame inzetbaarheid. Verschillende bestuursleden uit de sector begeleiden de gesprekken, waarbij aanwezigen hun eigen inzichten en ervaringen kunnen delen.

Wij zullen ingaan op vragen zoals: Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in de bloembollengroothandel fit en gemotiveerd kunnen blijven werken tot aan hun pensioen? Hoe zorgen we ervoor dat de kennis van medewerkers die met pensioen gaan, behouden blijft voor het bedrijf? En hoe blijven bedrijven aantrekkelijk voor nieuwe instroom?

Heeft u andere vragen? Geef ze van te voren aan ons door.

Aanmelden
Bedrijven uit de bloembollengroothandel kunnen zich gratis aanmelden (graag uiterlijk 1 april) bij projectleider Robert Soesman via robert.soesman@actor.nl Wilt u een collega bedrijf uit de sector meenemen? Geen probleem. Geef dit s.v.p. door in de mail.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het project #kenniskracht is een initiatief van sociale partners Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over #kenniskracht vindt u op www.dashboardkenniskracht.nl