Leidinggeven is een vak, de training Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer geeft houvast

Veel agrarische bedrijven groeien, medewerkers die al jaren in dienst zijn groeien vaak door naar een leidinggevende rol. De kennis en kunde van het vak en de werkzaamheden hebben ze goed onder de knie. Het leidinggeven aan collega’s komt er ‘even’ bij. En dat is nog niet zo makkelijk. Het leertraject ‘Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer’ is speciaal ontwikkeld om het middenkader leidinggevende vaardigheden en competenties aan te leren.

In dit leertraject staat ‘leidinggeven op de agrarische werkvloer’ centraal. Wat is de persoonlijke stijl van leidinggeven en wat is nodig aan vaardigheden en competenties om het team nog beter aan te kunnen sturen? Er is aandacht voor gesprekstechnieken, samenwerken, communicatie en het begeleiden van medewerkers.

Goed werkend middenkader is cruciaal om een positieve bedrijfscultuur te behouden. Zij zorgen samen met het team voor de dagelijkse gang van zaken en zijn daarmee verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Goede communicatie, effectieve samenwerking en het begeleiden van medewerkers zijn essentieel om de groeiende teams succesvol aan te sturen. Tegelijkertijd is een goede werksfeer het belangrijkste om personeel aan je te binden. Het handelen van de leidinggevende op de werkvloer is een bepalende factor in het werkplezier en de werksfeer voor medewerkers.

Klik hier voor meer informatie over het programma, aanmelding en kosten.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De training ‘leidinggeven op de agrarische werkvloer’ is een initiatief van sociale partners in de sectoren Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelenteelt en wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Bron tekst en foto: Werkgeverslijn