Nieuw boek: bemesting in de bloembollenteelt

Zonder bemesting geen bollenteelt. Om bolgewassen goed te laten groeien is een uitgekiende bemesting nodig, die ook nog binnen de wettelijke grenzen moet blijven. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe bemesting werkt. Wanneer planten voeding nodig hebben, hoe het bodemleven gevoed kan worden en hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden. Een duidelijke publicatie over bemesting in de bloembollenteelt bestond er nog niet, er is wel een Bemestingadviesbasis uit 2013. Die geeft richtlijnen voor bemesting, maar legt niet uit hoe bemesting werkt. Dit nieuwe boek zet alles op een rijtje. Onmisbaar voor elke student of bedrijf in de bloembollenteelt.

Klik hier voor meer informatie over het boek op Bollenacademie.nl

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van De bemesting van de bloembollenteelt wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.