Nieuws

Nieuwe website en huisstijl Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert verschillende activiteiten gericht op het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemers, gezonde arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en een goed functionerend arbeidsmarktbeleid. Om werkgevers en werknemers in de sector hierover nog beter van dienst te zijn, heeft Colland Arbeidsmarkt een nieuwe website gelanceerd met een nieuwe huisstijl.

Nieuwe opbouw en structuur

De nieuwe website is opgebouwd vanuit drie pijlers: sectoren, subsidieregelingen en declaraties. Daarachter vindt u pagina’s met tekstblokken zodat u op een snelle en laagdrempelige manier informatie kunt vinden. Zo is er ook een hulppagina om werkgevers en werknemers nog beter te helpen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Verder is er aandacht voor nieuws en ontwikkelingen op de homepage. Hierop komen nieuwsberichten over ontwikkelingen en de verschillende projecten in de sector Agrarisch en Groen.

Nieuwe huisstijl

De kernwaarden van Colland Arbeidsmarkt zijn: duurzaam, innovatief, deskundig en verbindend. Deze kernwaarden komen ook terug in de nieuwe huisstijl waarbij een kleurenspectrum is gebruikt op basis van een landschap. Hiermee duiden we Colland Arbeidsmarkt aan als de ‘voedingsbodem’ voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met het nieuwe beeldmateriaal stellen wij de werknemers in de sector centraal.

Bestuurslid Colland Arbeidsmarkt en werknemersvoorzitter Jeroen Warnaar:

“Subsidieregelingen zijn een belangrijk onderdeel op de website Colland Arbeidsmarkt. De nieuwe website zorgt voor een betere toegankelijkheid van informatie over de regelingen zodat dit eenvoudig kan worden aangevraagd. Hiermee kunnen wij onze werkgevers en werknemers nog beter ondersteunen op het gebied van gezondheid, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. Ook geeft de nieuwe website een mooi en duidelijk beeld waar wij als sector voor staan en de thema’s die hoog op onze agenda staan. Denk hierbij aan instroom, duurzaamheid en innovatie. De nieuwe website zal dan ook zeker bijdragen aan het beter positioneren van onze sector.”

Sectoren Colland Arbeidsmarkt

Colland Arbeidsmarkt vertegenwoordigt de volgende sectoren: Bedrijfsverzorging, Bloembollengroothandel, Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groen, Grond en Infrastructuur, Groenvoederdrogerijen, Hoveniers, Open Teelten (Bloembollen, Boomkwekerij, Landbouw, Tuinbouw) Paddenstoelenteelt en Varkensverbetering.

Noot voor de redactie:

Voor vragen over de nieuwe website kunt u terecht bij Elte Palm (Communicatieadviseur Colland Arbeidsmarkt) elte.palm@actor.nl of 088-329 20 30 of Yara Gouw (Communicatiemedewerker Colland Arbeidsmarkt) yara.gouw@actor.nl of 088-329 20 30

Gerelateerd nieuws

Groen Grond en Infrastructuur
8 juli 2024

Overstappen tussen de sectoren Hoveniers en GGI? Dan kun je nu ook gebruik maken van de seniorenregeling!

Er is goed nieuws voor werknemers die op latere leeftijd de overstap hebben gemaakt of willen maken tussen de sectoren Hoveniers en Groen Grond Infrastructuur (GGI). Sociale partners hebben het mogelijk gemaakt om de seniorenregelingen in beide sectoren op elkaar af te stemmen. Deze uitbreiding treedt vanaf 1 juli 2024 in werking. Let op, het gaat hier om de basisregeling en niet de uitgebreide seniorenregeling.

Lees meer
Lees meer over Overstappen tussen de sectoren Hoveniers en GGI? Dan kun je nu ook gebruik maken van de seniorenregeling!
Dierhouderij
3 juli 2024

Vertrouwenspersoon voor medewerkers in de sector Dierhouderij

Heb je een bedrijf in de sector Dierhouderij? Dan is in de cao geregeld dat jouw medewerkers vanaf nu gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersonen Dierhouderij. De sector heeft hiervoor sinds 1 april 2024 een contract met Stigas. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Lees meer
Lees meer over Vertrouwenspersoon voor medewerkers in de sector Dierhouderij
Open Teelten Landbouw
26 juni 2024

Leidinggeven is een vak, de training Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer geeft houvast

Veel agrarische bedrijven groeien, medewerkers die al jaren in dienst zijn groeien vaak door naar een leidinggevende rol. De kennis en kunde van het vak en de werkzaamheden hebben ze goed onder de knie. Het leidinggeven aan collega’s komt er ‘even’ bij. En dat is nog niet zo makkelijk. Het leertraject ‘Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer’ is speciaal ontwikkeld om het middenkader leidinggevende vaardigheden en competenties aan te leren.

Lees meer
Lees meer over Leidinggeven is een vak, de training Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer geeft houvast