Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken

Het stimuleren van veilig en gezond werken is belangrijk om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. De VBNE werkt hier samen met sociale partners in bos en natuur (Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Algemene Vereniging Inlands Hout, Vereniging Landschapsbeheerorganisaties, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) en Stigas aan.

Arbeidsomstandigheden
Bij de bevordering van goede arbeidsomstandigheden is de actuele Arbowet en –regelgeving uitgangspunt. De Arbocatalogus, Arbohandboek en de Arbo-infobladen vormen een keten van informatie voor werkgevers en werknemers in de bos en natuur sector. Deze keten schakelt alles aan elkaar: van beleid waar een startende ondernemer aan moet denken, tot aan praktische informatie bij het werk zelf in bos en/of natuur. De arbocatalogus bevat brancheafspraken tussen sociale partners in de sector bos en natuur, waar werkgevers en werknemers in de sector zich aan moeten houden. Het arbohandboek dient als hulp en ondersteuning om een goede arbo-aanpak te ontwikkelen. De arbo-infobladen geven de meest praktische informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Onderzoek naar zwaar werk in de bos- en natuursector
In 2023 is onderzoek gedaan naar ‘zwaar werk’ in de sector, specifiek voor de functies houtzagers en machinisten in de bosbouw, en boa’s bij natuurbeheerorganisaties. Daarbij gaat het over fysieke en psychosociale belasting. De uitgewerkte handelingsperspectieven geven de sociale partners Bos en Natuur (vakbonden en werkgevers) houvast om een concreet plan van aanpak uit te werken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur door de Beleidsonderzoekers, in samenwerking met Stigas. Het onderzoek is gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer:

Eindrapportage onderzoek
Samenvatting onderzoek
Artikel Vakblad Natuur, Bos Landschap

Bron: VBNE