Nieuws

Sectoranalyse Bos en Natuur: verbetering duurzame inzetbaarheid

Afgelopen jaar is de sectoranalyse Bos en Natuur afgerond. Deze analyse geeft een indicatie en een eerste indruk van de duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur. Hierbij gaat het om een probleemverkenning (hoe is het gesteld met de kwaliteit van de arbeid en met de inzetbaarheid van de werknemers), het bestaande beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en de investeringen die in de komende vijf jaar extra nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Uit de sectoranalyse is een rapport opgemaakt. Het rapport pretendeert niet volledig en/of representatief te zijn voor de gehele sector. Sommige conclusies zijn gebaseerd op één of enkele meningen van betrokkenen in focusgroepen. Het rapport biedt wel houvast voor meer gericht aanvullend onderzoek. Voor de uitvoering van aanvullend onderzoek wordt momenteel een opdracht uitgezet. De opdrachtformulering is gericht op concrete maatregelen die, ook bij kleine bedrijven, in de sector, kunnen worden genomen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Het rapport sectoranalyse Bos en Natuur kunt u hier vinden.

Gerelateerd nieuws

Algemeen
14 augustus 2023

Cao akkoord Bos & Natuur 2023-2024

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao bos en natuur, met een looptijd van één jaar, van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

Lees meer
Lees meer over Cao akkoord Bos & Natuur 2023-2024
Bloembollengroothandel
13 juni 2023

Instroom van nieuwe medewerkers en het beter positioneren van onze sector

Op dit moment wordt druk gewerkt aan het ontwikkelen van het trainee­ ship voor een agrarische toekomst. Het traineeship moet laten zien wat de sector allemaal te bieden heeft. En moet zorgen voor een nieuwe instroom van medewerkers, op de korte en lange termijn. Wij vroegen projectleider Robert Veenstra van LTO Noord voor wie het traineeship bedoeld is en hoe het in zijn werk gaat.

Lees meer
Lees meer over Instroom van nieuwe medewerkers en het beter positioneren van onze sector
Bloembollengroothandel
28 november 2022

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022: stijging aantal werknemers in loondienst

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren op het gebied van de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar deden 5.600 bedrijven mee. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven in de sector is gegroeid, evenals het aantal werknemers in loondienst. Het ziekteverzuim is licht gedaald ten opzichte van 2019. Bovendien is het ruim lager dan het ziekteverzuim in de gehele Nederlandse arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022: stijging aantal werknemers in loondienst