Nieuws

Sectoranalyse Bos en Natuur: verbetering duurzame inzetbaarheid

Afgelopen jaar is de sectoranalyse Bos en Natuur afgerond. Deze analyse geeft een indicatie en een eerste indruk van de duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur. Hierbij gaat het om een probleemverkenning (hoe is het gesteld met de kwaliteit van de arbeid en met de inzetbaarheid van de werknemers), het bestaande beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en de investeringen die in de komende vijf jaar extra nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Uit de sectoranalyse is een rapport opgemaakt. Het rapport pretendeert niet volledig en/of representatief te zijn voor de gehele sector. Sommige conclusies zijn gebaseerd op één of enkele meningen van betrokkenen in focusgroepen. Het rapport biedt wel houvast voor meer gericht aanvullend onderzoek. Voor de uitvoering van aanvullend onderzoek wordt momenteel een opdracht uitgezet. De opdrachtformulering is gericht op concrete maatregelen die, ook bij kleine bedrijven, in de sector, kunnen worden genomen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Het rapport sectoranalyse Bos en Natuur kunt u hier vinden.

Gerelateerd nieuws

Algemeen
16 april 2024

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken
Algemeen
20 maart 2024

“Deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een investering in de toekomst van je bedrijf en de sector”

Inzicht in de arbeidsmarkt van de agrarische en groene sectoren is van groot belang om effectief beleid te voeren en de uitdagingen van arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Colland Arbeidsmarkt voert daarom elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uit onder werkgevers in deze sectoren.

Lees meer
Lees meer over “Deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een investering in de toekomst van je bedrijf en de sector”
Bos en Natuur
16 februari 2024

Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector

In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers heeft Groenpact vier verschillende werknemersprofielen opgesteld. Deze zogenoemde groene persona's geven inzicht in hoe medewerkers hun werk benaderen, wat hun kernwaarden zijn en hoe ze het beste leren en zich ontwikkelen. Inzicht in en toepassing van deze persona’s is daarmee van grote waarde voor werkgevers, werknemers en de sector als geheel.

Lees meer
Lees meer over Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector