Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Werkgevers uit de primaire sector kunnen gratis vacatures plaatsen. Een campagne moet bezoekers naar de website trekken.

Volgens Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO, speelt dit platform met bijbehorende campagne in op de stijgende behoefte aan personeel zonder groene opleiding. ‘Werkgevers staan te springen om goed personeel. Door de krappe arbeidsmarkt en de afname van studenten met een groene opleiding, komt het steeds vaker voor dat agrarische werkgevers mensen van buiten onze sector aantrekken om vacatures te vervullen. In praktijk pakt dat vaak positief uit, omdat werknemers met een ander soort kennis en ervaring juist een boost geven aan het bedrijf.’

Volgens Douma is het belangrijk dat alle sectoren zich verbonden hebben aan dit platform. ‘Alle sectoren hebben ook een eigen pagina op het platform gekregen. Samen hebben we een sterker verhaal en kunnen we meer geluid maken om werknemers naar onze sector te trekken.’

Vacaturebank
Met de website en de campagne Beter Uitzicht willen de LTO-organisaties werkgevers helpen om nieuwe werknemers aan te trekken. Werkgevers kunnen dan ook gratis vacatures plaatsen op het platform. Groot voordeel voor werkgevers is dat hun vacature als extra service wordt doorgeplaatst naar relevante andere vacaturesites, dus een plaatsing op Beter Uitzicht scheelt hen werk. Eric Douma: “Naast dat we individuele werkgevers willen ondersteunen, is de gezamenlijke vacaturebank ook een boodschap dat we een sector zijn die werknemers zoekt. Op dit moment verwijzen partijen als het UWV bijvoorbeeld nauwelijks door naar vacatures in onze sector, omdat zij gewoonweg geen beeld hebben van welke vacatures er zijn. Dat willen we veranderen.’

Campagne
Projectleider Mirthe Post van LTO Noord geeft aan dat er drie uitgangspunten zijn gekozen voor het verhaal van de sector. “Uit onderzoek dat we in het voortraject deden, blijkt dat mensen die openstaan voor onze sector zich vooral voelen aangetrokken door drie zaken: werken in verbinding met de natuur of dieren, veel afwisseling en vrijheid in het werk en het feit dat werk in onze sector ertoe doet. Dat zijn zaken waar alle sectoren zich in herkennen. Wij bieden werknemers letterlijk en figuurlijk een Beter uitzicht.’

Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste mensen niet negatief staan tegenover werken in de land- en tuinbouw, maar er vooral grote onbekendheid is. Daarom is er een beroepengids op het platform geplaatst en een keuzetool die mensen koppelt aan functies die bij hen zouden passen. Daarnaast vertellen verschillende zij-instromers op het platform hoe zij de overstap hebben ervaren en hoe de agrarische sector hen bevalt. Middels een advertentiecampagne via sociale media en fysieke buitenreclame, worden potentiële werknemers naar de website geleid.

Samenwerking
Beter Uitzicht is een samenwerking tussen alle verschillende sectoren binnen de land- en tuinbouw. Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord, in samenwerking met de andere LTO-organisaties en vaktechnische organisaties. Aan de totstandkoming van het platform heeft een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle sectoren meegewerkt.

Klik hier voor meer informatie

Colland Arbeidsmarkt
Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

 

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024: Hoe de juiste werknemers aantrekken en behouden?

Inzicht in de arbeidsmarkt van de agrarische en groene sectoren is van groot belang om effectief beleid te voeren en de uitdagingen van arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Colland Arbeidsmarkt voert daarom elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uit onder werkgevers in deze sectoren. Jacqueline Kroon (Beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland) en Chris van Veldhuizen (Directeur-bestuurder bij HZC), zijn beide lid van de onderzoekscommissie en vertellen ons over de essentie van het onderzoek en de waardevolle resultaten die het oplevert.

Klik hier om het interview te lezen

Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken

In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers heeft Groenpact vier verschillende werknemersprofielen opgesteld. Deze zogenoemde groene persona’s geven inzicht in hoe medewerkers hun werk benaderen, wat hun kernwaarden zijn en hoe ze het beste leren en zich ontwikkelen. Inzicht in en toepassing van deze persona’s is daarmee van grote waarde voor werkgevers, werknemers en de sector als geheel. De groene persona’s worden mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Wil je weten wat de groene persona’s kunnen betekenen voor werkgevers en werknemers in de sector Bos en Natuur? Klik dan hier

Denk aan de Colland Arbeidsmarkt cursusgroepenregeling!
Het belang van voortdurende ontwikkeling voor individuele groei en versterking van de bos- en natuursector als geheel wordt door Colland Arbeidsmarkt onderstreept. Met de Colland Arbeidsmarkt cursusgroepenregeling kunnen werkgevers en werknemers financiële ondersteuning  krijgen voor deelname aan cursussen, trainingen en opleidingen.

Klik hier voor meer informatie

Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken

Het stimuleren van veilig en gezond werken is belangrijk om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. De VBNE werkt hier samen met sociale partners in bos en natuur (Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Algemene Vereniging Inlands Hout, Vereniging Landschapsbeheerorganisaties, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) en Stigas aan.

Arbeidsomstandigheden
Bij de bevordering van goede arbeidsomstandigheden is de actuele Arbowet en –regelgeving uitgangspunt. De Arbocatalogus, Arbohandboek en de Arbo-infobladen vormen een keten van informatie voor werkgevers en werknemers in de bos en natuur sector. Deze keten schakelt alles aan elkaar: van beleid waar een startende ondernemer aan moet denken, tot aan praktische informatie bij het werk zelf in bos en/of natuur. De arbocatalogus bevat brancheafspraken tussen sociale partners in de sector bos en natuur, waar werkgevers en werknemers in de sector zich aan moeten houden. Het arbohandboek dient als hulp en ondersteuning om een goede arbo-aanpak te ontwikkelen. De arbo-infobladen geven de meest praktische informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Onderzoek naar zwaar werk in de bos- en natuursector
In 2023 is onderzoek gedaan naar ‘zwaar werk’ in de sector, specifiek voor de functies houtzagers en machinisten in de bosbouw, en boa’s bij natuurbeheerorganisaties. Daarbij gaat het over fysieke en psychosociale belasting. De uitgewerkte handelingsperspectieven geven de sociale partners Bos en Natuur (vakbonden en werkgevers) houvast om een concreet plan van aanpak uit te werken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur door de Beleidsonderzoekers, in samenwerking met Stigas. Het onderzoek is gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer:

Eindrapportage onderzoek
Samenvatting onderzoek
Artikel Vakblad Natuur, Bos Landschap

Bron: VBNE

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!


Vind en behoud de juiste werknemers voor uw bedrijf
Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Heeft uw huidige personeelsbestand de optimale samenstelling voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf? Zorgt u voor voldoende instroom van werknemers met de juiste kennis en vaardigheden? Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. En daar hebben we úw inzichten voor nodig!

Waarom deelnemen aan het Arbeidsmarktonderzoek?
Door deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek draagt u bij aan een gedegen inzicht in de gehele agrarische en groene sector, inclusief uw eigen bedrijf en sector. Uw input is essentieel om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom van werknemers en opleidingsbehoeften. Daarmee kan Colland Arbeidsmarkt uw bedrijf en sector nog beter ondersteunen.

Uw deelname telt!
Om representatieve resultaten te verkrijgen, hebben we de deelname van voldoende bedrijven uit onze sectoren nodig. Uw ervaringen en inzichten zijn waardevol om een nauwkeurig beeld te schetsen van de huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen in de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij op veler verzoek de vragenlijst ingekort tot 15 minuten zodat u minder tijd kwijt bent.

Uitvoering van het onderzoek en privacy
Colland Arbeidsmarkt heeft in samenwerking met sociale partners de handen ineengeslagen met gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research om gezamenlijk de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Uw privacy staat hierbij centraal: de enquête-uitkomsten worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. Uw bedrijfsgegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Hoe kunt u deelnemen?
In de periode van februari tot en met april 2024 worden bedrijven benaderd via e-mail, brief en/of telefonisch. Uw deelname waarderen wij enorm en draagt bij aan een krachtig instrument voor het versterken van de toekomst van uw eigen bedrijf en uw sector.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn
Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek? En informatie over hoe u uw werknemers gezond, gemotiveerd en goed opgeleid houdt? Volg ons op onze LinkedIn pagina www.linkedin.com/company/colland-arbeidsmarkt

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen Verweij via jeroen.verweij@actor.nl of 088-3292030

“De toekomst van de landbouw ligt in onze eigen handen”

Een interview met Meino Smit

In de wereld van de Nederlandse landbouw is Meino Smit geen onbekende naam. Als onderzoeker en bioboer heeft hij jarenlang de ontwikkeling van duurzaamheid in de Nederlandse landbouw bestudeerd, vanaf het jaar 1950 tot het heden. Zijn bevindingen, opgetekend in het boek ‘Naar een duurzame landbouw in 2040’ roepen op tot een drastische verandering van het huidige landbouwsysteem.

Volgens Meino Smit werkt het huidige systeem niet meer en is het hoog tijd voor een nieuwe benadering die kleinschaliger, duurzamer en meer gericht op mens en milieu is. “Ik denk dat Colland Arbeidsmarkt met sociale partners een belangrijke rol kan spelen door te kijken naar het slimmer inzetten van arbeid per levensfase.”

Klik hier om het artikel te lezen

Nieuws

Cao akkoord Bos & Natuur 2023-2024

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao bos en natuur, met een looptijd van één jaar, van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

Een nipte meerderheid van de leden van FNV en CNV Vakmensen stemde positief op het eindbod van de werkgevers dat de vakbonden begin juli neutraal aan hun achterban hadden voorgelegd.

Om tot deze uitkomst te komen hebben de bonden en werkgevers stevig met elkaar moeten puzzelen, ook al stond aan beide kanten van de onderhandelingstafel het belang van de medewerkers steeds voorop. De werkgevers hebben de maximale financiële ruimte opgerekt. De bonden hadden echter op meer gehoopt. Door instemming van een nipte meerderheid van de vakbondsleden met het eindbod van de werkgevers is het onderhandelingsproces nu ten einde gekomen. De werkgevers gaan over tot uitvoering van de gemaakte cao-afspraken. Salariswijzigingen worden z.s.m. doorgevoerd, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023.

Zo gauw de nieuwe salarisschalen beschikbaar zijn, worden die gepubliceerd op de website van de VBNE. Dat geldt t.z.t. ook voor de nieuwe cao teksten.

Het cao akkoord omvat de volgende afspraken:

 • De cao geldt voor de periode van 1 jaar van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.
 • Loonbod met terugwerkende kracht per 1 juli 2023:

Landschappen:
Schaal 2-5: 7%
Schaal 6-7: 6,3%
Schaal 8-9: 5,3%
Schaal 10-12: 4,3%

Bosbouw: alle schalen 7%

Natuurmonumenten:
Schaal 1-5: 7%
Schaal 6: 6,3%
Schaal 7: 5,3%
Schaal 8-12: 4,3%

 • Indien van toepassing worden per ondernemingsdeel de aan de loonsverhoging gekoppelde werk gerelateerde vergoedingen verhoogd met het gemiddelde van de cao-verhoging.
 • WGA-premie (ca. 0,4%) voor de looptijd van deze cao voor rekening van werkgevers.
 • De hoogte van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 juli 2023 €0,21 en per 1 januari 2024 €0,22. De reiskostenstaffel bij Bosbouw vervalt per 1 juli 2023.
 • Thuiswerkvergoeding van €2,15 netto per thuisgewerkte dag.
 • Verlofsparen van ADV uit te breiden om tot 13 weken aaneengesloten verlof mogelijk te maken voor Landschappen. Natuurmonumenten kent deze regeling al.
 • Functiegroep I van Bosbouw wordt toegevoegd aan functiegroep II waardoor deze schaal een extra functiejaar krijgt en functiegroep I wordt geschrapt. Het instapsalaris bij bosbouwschaal II is meer dan €14,- per uur.
 • Gedurende de looptijd van deze cao zullen de regelingen die gekoppeld zijn aan onregelmatig werken worden onderzocht om te beoordelen of en hoe er meer eenduidigheid en gelijkheid in gebracht kan worden voor Landschappen en Natuurmonumenten.

 

Gerelateerd nieuws

Dierhouderij
19 april 2024

Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart

Op donderdag 18 april is de social media campagne Groeien in je werk in de sector Dierhouderij gestart. Het doel van de campagne is het stimuleren van loopbaanontwikkeling in de sector Dierhouderij via social media. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het feit dat we langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven. De persoonlijke en ook professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel.

Lees meer
Lees meer over Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart
Glastuinbouw
18 april 2024

Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”

Bij glastuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden staat aandacht voor de medewerkers voorop. Daarom steken de ondernemers, die zijn aangesloten bij Sazas, veel tijd en energie in het beperken van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier van hun mensen. Bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun mening, in gesprek te gaan en regelmatig iets extra's te doen, vertelt Lowie in VanColland Magazine.

Lees meer
Lees meer over Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”
Algemeen
16 april 2024

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken
Nieuws

Instroom van nieuwe medewerkers en het beter positioneren van onze sector

Op dit moment wordt druk gewerkt aan het ontwikkelen van het trainee­ ship voor een agrarische toekomst. Het traineeship moet laten zien wat de sector allemaal te bieden heeft. En moet zorgen voor een nieuwe instroom van medewerkers, op de korte en lange termijn. Wij vroegen projectleider Robert Veenstra van LTO Noord voor wie het traineeship bedoeld is en hoe het in zijn werk gaat.

Lees hier het hele artikel.

Gerelateerd nieuws

Dierhouderij
19 april 2024

Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart

Op donderdag 18 april is de social media campagne Groeien in je werk in de sector Dierhouderij gestart. Het doel van de campagne is het stimuleren van loopbaanontwikkeling in de sector Dierhouderij via social media. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het feit dat we langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven. De persoonlijke en ook professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel.

Lees meer
Lees meer over Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart
Glastuinbouw
18 april 2024

Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”

Bij glastuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden staat aandacht voor de medewerkers voorop. Daarom steken de ondernemers, die zijn aangesloten bij Sazas, veel tijd en energie in het beperken van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier van hun mensen. Bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun mening, in gesprek te gaan en regelmatig iets extra's te doen, vertelt Lowie in VanColland Magazine.

Lees meer
Lees meer over Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”
Algemeen
16 april 2024

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken
Nieuws

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2022: stijging aantal werknemers in loondienst

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de trends en ontwikkelingen in de agrarische en groene sectoren op het gebied van de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar deden 5.600 bedrijven mee. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven in de sector is gegroeid, evenals het aantal werknemers in loondienst. Het ziekteverzuim is licht gedaald ten opzichte van 2019. Bovendien is het ruim lager dan het ziekteverzuim in de gehele Nederlandse arbeidsmarkt.

Onderzoek draagt bij aan effectief arbeidsmarktbeleid

Hoeveel vacatures worden er verwacht? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden? De antwoorden op deze vragen dragen bij aan een actief en effectief arbeidsmarktbeleid. Het stelt sociale partners in staat om op verantwoorde wijze activiteiten en projecten te subsidiëren om de beleidsdoelen te realiseren. Denk daarbij aan instroomcampagnes en het ontwikkelen van vakkennis. Overigens kunnen werkgevers zelf ook op basis van deze gegevens beleid maken.

Online informatiesysteem

De meeste resultaten van het onderzoek zijn zichtbaar in een online informatiesysteem. Klik hier om deze resultaten te bekijken en te vergelijken met voorgaande jaren. Hier zijn ook de factsheets per sector te vinden. Deze presenteren bijvoorbeeld informatie over aantallen werknemers, werkgevers, lengte van dienstverbanden, arbeid naar regio en in- en uitstroom.

Opvallende resultaten

Hieronder hebben wij een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek uiteengezet.

 • Het aantal bedrijven binnen de sector is wederom gestegen. Eind 2021 waren er in totaal 14.280 bedrijven in de sector, een toename van 0.56% ten opzichte van 2019.
 • Er werken structureel 312.000 arbeidskrachten in de sector met in de zomermaanden een piek van 408.000 actieve arbeidskrachten.
 • Tussen 2019 en 2021 is het totaal aantal arbeidskrachten gedaald, ondanks een toename van het aantal werknemers op de loonlijst met 7.4%. De flexibele schil en de inzet van tijdelijke arbeidskrachten (met name zzp’ers en uitzendkrachten) zowel bij bedrijven met als zonder werknemers, is met ruim 25% gedaald. De sterkste afname, ongeveer 37%, zien we in de sectoren glastuinbouw en open teelten. Tegen de trend in is het aantal arbeidskrachten dat niet op de loonlijst staat, in de sector hoveniers met 12% toegenomen.
 • De sector kenmerkt zich door een hoog aandeel mannen (73% tegenover 50% in de totale arbeidsmarkt). Daarnaast is 47% van de arbeidskrachten in de sector jonger dan 35 jaar en 72% van de arbeidskrachten is praktisch opgeleid.
 • Het ziekteverzuim is gedaald van 3,9% in 2019 naar 3,7% in 2021. Het ziekteverzuim in de agrarische en groene sectoren is daarmee ruim lager dan in de totale Nederlandse arbeidsmarkt. Het ziekteverzuim is in Nederland gemiddeld 4,9%.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van sociale partners in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie over het Colland Arbeidsmarktonderzoek vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

Dierhouderij
19 april 2024

Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart

Op donderdag 18 april is de social media campagne Groeien in je werk in de sector Dierhouderij gestart. Het doel van de campagne is het stimuleren van loopbaanontwikkeling in de sector Dierhouderij via social media. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het feit dat we langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven. De persoonlijke en ook professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel.

Lees meer
Lees meer over Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart
Glastuinbouw
18 april 2024

Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”

Bij glastuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden staat aandacht voor de medewerkers voorop. Daarom steken de ondernemers, die zijn aangesloten bij Sazas, veel tijd en energie in het beperken van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier van hun mensen. Bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun mening, in gesprek te gaan en regelmatig iets extra's te doen, vertelt Lowie in VanColland Magazine.

Lees meer
Lees meer over Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”
Algemeen
16 april 2024

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken
Nieuws

Duurzame inzetbaarheid in de sector bos en natuur

In opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur heeft onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers een sectoranalyse uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector bos en natuur. Het vakblad heeft hier aandacht aan besteed. Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek: wat wordt al gedaan en welke initiatieven kunnen worden opgepakt om duurzame inzetbaarheid verder te vergroten?

Handelingsperspectieven voor duurzame inzetbaarheid in de Bos en Natuursector

Verdiepend vervolgonderzoek Duurzame inzetbaarheid

Achtergrond en aanleiding voor het onderzoek

Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw, maar ook voor Natuurmonumenten en de Landschappen. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. De maatschappelijke milieudiscussie wordt breder en heftiger. Criminaliteit neemt toe, bezoekers hebben steeds vaker een ‘kort lontje’. Werken met vrijwilligers vraagt om andere competenties en een andere werkorganisatie. Nieuwe technologieën vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. De vraag naar hout neemt af, wat invloed heeft op de werkgelegenheid in de bosbouw. Vergrijzing en arbeidsmarktkrapte komen daar nog eens bij. Waar subsidies in het spel zijn wordt commercieel werken steeds belangrijker. Het is voor de sector van essentieel belang rekening te houden met de effecten van deze ontwikkelingen. Niets doen is geen optie. Investeren in de werknemers en in de kwaliteit van de arbeid is cruciaal voor de continuïteit van de sector.

In het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is er een analyse uitgevoerd naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector en hoe het is gesteld met de kwaliteit van arbeid in de sector bos en natuur. Cao-partijen hebben behoefte aan vervolgonderzoek omdat er onvoldoende kennis aanwezig is over fysieke en psychische belasting van uitvoerende medewerkers in de branche. Specifiek is er weinig bekend over de duurzame inzetbaarheid van dit type medewerkers en de mogelijkheid tot bevordering daarvan bij de kleinere organisaties in de sector. Ook hebben cao-partijen behoefte aan inzicht in de factoren die positief bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een fysiek of psychisch belastend beroep. Dit vraagt om een verdiepende analyse van de functies die belastend zijn en een overzicht van concrete handelingsperspectieven.

Doel- en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is te komen tot concrete maatregelen en handelingsperspectieven voor de korte en middellange termijn. Deze maatregelen en handelingsperspectieven moeten zich nadrukkelijk richten op functies en beroepen met een fysiek of psychisch zware belasting. Bij de totstandkoming van het advies wordt er ook nadrukkelijk rekening gehouden met de kleinere bedrijven in de branche.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.

1) Hoe vergroot je duurzame inzetbaarheid vanuit het perspectief van mentaal en fysiek zware beroepen in kleine organisaties (1 tot 25 werknemers)?

2) Hoe kunnen nieuwe technieken en technologieën ingezet worden om de duurzame inzetbaarheid bij fysiek zware beroepen in de sector te vergroten?

3) Hoe kunnen uitvoerende functies worden samengesteld, zodat monotone bewegingen worden gereduceerd en taakafwisseling wordt gestimuleerd

4) Hoe vergroot je de bereidheid voor een leven lang leren en hoe interesseer je praktisch (in het rapport staat lager geschoold) geschoolde werknemers voor het volgen van opleidingen?

5) Hoe kan een sector brede arbeidspool worden vormgegeven, waarbij vraag en aanbod van in te vullen functies en kandidaten samenkomen om zo mobiliteit binnen de sector te faciliteren.

De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van concrete maatregelen die (kleine) werkgevers in de sector bos en natuur kunnen nemen om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers op korte en op middellange termijn te bevorderen  te nemen zijn op de korte en middellange termijn.

Gerelateerd nieuws

Algemeen
16 april 2024

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken
Algemeen
20 maart 2024

“Deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een investering in de toekomst van je bedrijf en de sector”

Inzicht in de arbeidsmarkt van de agrarische en groene sectoren is van groot belang om effectief beleid te voeren en de uitdagingen van arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Colland Arbeidsmarkt voert daarom elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uit onder werkgevers in deze sectoren.

Lees meer
Lees meer over “Deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een investering in de toekomst van je bedrijf en de sector”
Bos en Natuur
16 februari 2024

Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector

In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers heeft Groenpact vier verschillende werknemersprofielen opgesteld. Deze zogenoemde groene persona's geven inzicht in hoe medewerkers hun werk benaderen, wat hun kernwaarden zijn en hoe ze het beste leren en zich ontwikkelen. Inzicht in en toepassing van deze persona’s is daarmee van grote waarde voor werkgevers, werknemers en de sector als geheel.

Lees meer
Lees meer over Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector