Subsidie voor VCA en Wet Natuurbescherming certificering wordt vanaf 1 augustus 2024 stopgezet

Met ingang van 1 augustus 2024 zullen de vergoedingen voor certificering van VCA en de Wet Natuurbescherming op alle niveaus niet langer subsidiabel zijn. Dit betekent dat aanvragen voor subsidie na deze datum niet meer in behandeling zullen worden genomen. Dit besluit is genomen omdat we in de afgelopen jaren het subsidieplafond flink hebben overschreden door de grote vraag naar BBL opleidingen, de VHG-brancheopleiding en de vaktechnische cursussen.

Klik hier voor meer informatie op de sectorpagina Hoveniers