Unieke samenwerking stimuleert werkgelegenheid statushouders

Om de werkgelegenheid voor statushouders te vergroten, zijn de gemeente Tilburg, ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en het Refugee Team een unieke samenwerking aangegaan. Het project ‘nieuwe doelgroepen agrarische sector’ biedt een veelbelovende kijk op het potentieel van statushouders binnen een sector die kampt met een tekort aan arbeidskrachten. VanColland Magazine sprak met Zoë Pronk van het Refugee Team, Jorrit Hermes van de gemeente Tilburg en Maaike Mikkers van ZLTO over hun ervaringen met de pilot die inmiddels is afgerond.

Klik hier om het interview te lezen

Fonds Colland Arbeidsmarkt
‘Nieuwe doelgroepen agrarische sector’ is een samenwerking tussen ZLTO, LTO Noord, LLTB, Refugee Team en gemeente Tilburg. Het project wordt gefinancierd fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met:

Maaike Mikkers (ZLTO) via maaike.mikkers@zlto.nl
Robert Veenstra (LTO Noord) via rveenstra@ltonoord.nl
Nicole Alberts (LLTB) via nalberts@lltb.nl

Bron foto: Refugee Team Tilburg