Nieuws

Verslag Colland Bijeenkomst 21 juni 2023: Hoe duurzame inzetbaarheid inzetten en behouden?

Op 21 juni 2023 vond de Colland Bijeenkomst plaats, met als thema “Hoe duurzame inzetbaarheid inzetten en behouden?” De bijeenkomst bood inzicht in de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt, zoals de stijgende werkdruk, nieuwe banen door automatisering en de verschuiving van de pensioenleeftijd. Het doel was om te verkennen hoe werkgevers en werknemers via duurzame inzetbaarheid kunnen omgaan met deze uitdagingen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het evenement vond plaats in Vakbondsmuseum de Burcht in Amsterdam.

Een van de sprekers op de bijeenkomst was Professor dr. Annet de Lange, een autoriteit op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met meer dan twintig jaar ervaring in onderzoek en advies op dit gebied, deelde ze inzichten uit de praktijk. Ze benadrukte het belang van verbindende communicatie als succesfactor bij duurzame inzetbaarheid. Beslissingen die worden genomen op hogere niveaus hebben namelijk directe invloed op de werkvloer. Sociale partners spelen een essentiële rol bij het realiseren van goede initiatieven van duurzame inzetbaarheid in de sector.

Ontwikkelpotentie land- en tuinbouwsector

Tijdens de bijeenkomst werd ook de potentie van de land- en tuinbouwsector benadrukt om duurzame inzetbaarheid verder te ontwikkelen. Onderzoek heeft aangetoond dat ontwikkelinterventies, zoals trainingen en cursussen, kunnen bijdragen aan het vergroten van de employability. Het belangrijkste is om van een korte termijn plan met een budget over te stappen naar een visie met duurzame initiatieven.

Vijf bouwstenen

Er werden vijf bouwstenen besproken voor het creëren van een stakeholdervisie op maat. Deze bouwstenen omvatten bestuurlijk draagvlak, effectieve communicatie, inzicht in de behoeften van de doelgroep, een integrale aanpak en een strategie voor samenwerking met stakeholders. Voor elke sector is een op maat gemaakt programma nodig dat aansluit bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers. Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere het ontwikkelen van een visie, effectieve communicatie,  het creëren van bewustwording over de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en het delen van goede praktijkvoorbeelden. Zo is er in Zweden een uitgebreide overlegcultuur tussen bonden en werkgevers waarbij het gebruikelijk is dat vakbonds-vertegenwoordigers frequent (wekelijks is heel gangbaar) bij de werkgever aan tafel zitten voor overleg en afstemming van belangrijke thema’s. Dit werpt bijvoorbeeld duidelijke vruchten af op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het belang van duurzame inzetbaarheid werd benadrukt vanwege de hoge kosten van verzuim en het voorkomen van uitstroom. In een tijd waarin vakmensen schaars zijn, kunnen gemotiveerde werknemers een significant verschil maken. Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie, openheid en transparantie zijn cruciaal om tot win-winsituaties te komen.

 

Tot slot kwam Annet met het advies om een mensgerichte agenda te hanteren in plaats van een bestuursagenda. Sociale partners hebben een belangrijke rol in het verder vormgeven van duurzame inzetbaarheid in de sector. De vijf bouwstenen inzetten en het leren van praktijkervaringen kunnen daarbij helpen. Door het proactief uitwisselen van kennis, ervaring en goede praktijkvoorbeelden uit de sector kan duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel worden van de bedrijfscultuur, wat uiteindelijk vruchten zal afwerpen voor zowel werkgevers als werknemers.

Workshops

In het tweede gedeelte van de dag konden de aanwezigen zich aansluiten bij de volgende workshops. Verzuimprotocol: onnodig of heel waardevol? door Tanita Mijderwijk en Femke van de Pol (Verzuimexperts Sazas), Eigen regie op duurzame inzetbaarheid: een dialoog over wat het is en hoe je dat doet, als werkgever én werknemer door Corine Witter (Projectleider Werken aan morgen, Stigas) en Wat kunnen we leren van de Metaalsector? Door Karin Boelens (Bestuurder Duurzame Inzetbaarheid, FNV Metaal).

Al met al bood de Colland Bijeenkomst op 21 juni 2023 waardevolle inzichten in het belang van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Met behulp van praktijkvoorbeelden en de gedeelde kennis en ervaringen werden de uitdagingen besproken en werden concrete maatregelen aangereikt om duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren en te behouden.

De Colland bijeenkomst is een besloten bijeenkomst die twee keer per jaar wordt georganiseerd met wisselende thema’s. De bijeenkomst is bedoeld voor leden van besturen, (sector)commissies en adviseurs binnen het Colland verband (BPL Pensioen, Colland Arbeidsmarkt, Sazas en Stigas) en CAO delegaties.

 

Gerelateerd nieuws

Bos en Natuur
16 februari 2024

Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector

In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers heeft Groenpact vier verschillende werknemersprofielen opgesteld. Deze zogenoemde groene persona's geven inzicht in hoe medewerkers hun werk benaderen, wat hun kernwaarden zijn en hoe ze het beste leren en zich ontwikkelen. Inzicht in en toepassing van deze persona’s is daarmee van grote waarde voor werkgevers, werknemers en de sector als geheel.

Lees meer
Lees meer over Groene persona’s: Effectieve leerstijlen voor medewerkers in de bos- en natuursector
Bos en Natuur
26 januari 2024

Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken

In 2023 is onderzoek gedaan naar 'zwaar werk' in de sector, specifiek voor de functies houtzagers en machinisten in de bosbouw, en boa's bij natuurbeheerorganisaties. De resultaten worden door sociale partners Bos en Natuur uitgewerkt in een concreet plan van aanpak ter bevordering van veilig en gezond werken in de sector.  

Lees meer
Lees meer over Onderzoek in de bos- en natuursector ter bevordering van veilig en gezond werken
Algemeen
24 januari 2024

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!

Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. Om de juiste inzichten te verkrijgen, voert het bestuur Colland Arbeidsmarkt tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder bedrijven in de agrarische en groene sectoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!