Vertrouwenspersoon voor medewerkers in de sector Dierhouderij

Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met ruzie, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om je medewerkers te beschermen tegen dit ongewenste gedrag, en hiervoor beleid op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een onderdeel zijn van dat beleid.

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar neemt geen standpunt in.

Vertrouwenspersoon voor de sector Dierhouderij
Heb je een bedrijf in de sector Dierhouderij? Dan is in de cao geregeld dat jouw medewerkers vanaf nu gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersonen Dierhouderij. De sector heeft hiervoor sinds 1 april 2024 een contract met Stigas. Er zijn geen kosten aan verbonden. De vertrouwenspersoon is te bereiken via Stigas, telefoon: 085 – 044 07 00, optie 1 of e-mail: info@stigas.nl.

Eerste opvang en meer
Stigas heeft zes opgeleide vertrouwenspersonen in dienst. Zij kunnen het volgende voor jou en je medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator;
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats;

Informeer je medewerkers
Informeer je medewerkers, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, over het bestaan van de vertrouwenspersoon en geef de contactgegevens aan je medewerkers door. Vertel wanneer je een vertrouwenspersoon kunt bellen en wat hij of zij dan doet. Er is een flyer waarmee je je medewerkers over het bestaan van de vertrouwenspersoon kunt informeren. Je kunt deze downloaden op www.stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon/dierhouderij/ Print hem uit en hang hem op een goed zichtbare plaats in het bedrijf. Denk aan de centrale hal, de kantine of de toiletten. De flyer is ook beschikbaar in het Engels, Pools, Bulgaars en Roemeens.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De vertrouwenspersoon Dierhouderij is een initiatief van sociale partners (CNV, FNV Agrarisch Groen, COBK, LTO Noord, LTO Nederland, LLTB, POV en ZLTO) in de Dierhouderij en wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de sector dierhouderij. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.