Nieuws

Waar kunnen werknemers in de glastuinbouw terecht met meldingen over ongewenst gedrag?

Werknemers in de glastuinbouw die te maken hebben met ongewenst gedrag kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Sommige bedrijven hebben een eigen vertrouwenspersoon. Is die er niet, of wil een medewerker liever ergens anders zijn of haar verhaal kwijt? Dan is er ook een externe vertrouwenspersoon.

Per 1 januari 2023 is de externe vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw ondergebracht bij Stigas. Voor medewerkers die geen Nederlands spreken, schakelt de externe vertrouwenspersoon een tolk in.
De vertrouwenspersoon kan het volgende voor je betekenen:
de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf;

  • nadenken over oplossingen in de informele sfeer;
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator;

De vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim, net als een arts. Hij of zij vertelt jouw verhaal dus aan niemand door.

Voor meer informatie, kijk hier op de website van Stigas.

Fonds Colland Arbeidsmarkt

De vertrouwenspersoon is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Gerelateerd nieuws

Algemeen
24 januari 2024

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!

Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. Om de juiste inzichten te verkrijgen, voert het bestuur Colland Arbeidsmarkt tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder bedrijven in de agrarische en groene sectoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!
Glastuinbouw
19 januari 2024

Workshop: Groeigesprekken voeren met je werknemers 26 januari 2024

Speciaal voor de bedrijven waarbij de bedrijfsleider of ondernemer verantwoordelijk is voor de personeelszaken hebben we een workshop ontwikkeld gericht op het voeren van (ontwikkel-) gesprekken. Je bent van harte welkom als bedrijfsleider, leidinggevende of ondernemer van een glastuinbouwbedrijf.

Lees meer
Lees meer over Workshop: Groeigesprekken voeren met je werknemers 26 januari 2024
Algemeen
15 december 2023

“De toekomst van de landbouw ligt in onze eigen handen”

In de wereld van de Nederlandse landbouw is Meino Smit geen onbekende naam. Als onderzoeker en bioboer heeft hij jarenlang de ontwikkeling van duurzaamheid in de Nederlandse landbouw bestudeerd, vanaf het jaar 1950 tot het heden. Zijn bevindingen, opgetekend in het boek 'Naar een duurzame landbouw in 2040' roepen op tot een drastische verandering van het huidige landbouwsysteem.

Lees meer
Lees meer over “De toekomst van de landbouw ligt in onze eigen handen”