Project

#Kenniskracht

Hoe zorg je ervoor dat flexmedewerkers betrokken raken bij het bedrijf? En dat ze een meerwaarde hebben op de lange termijn? Het project #kenniskracht biedt concrete handvatten die meteen bijdragen aan een betere inzetbaarheid van flex- en vaste medewerkers in de bloembollengroothandel.

De bloembollengroothandel wil flexmedewerkers graag binden aan het bedrijf. Om de bedrijven te helpen, biedt het project Kenniskracht concrete hulp om vast en flexibel personeel voor het bedrijf te behouden.

Bonden FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en brancheorganisatie Anthos hebben samen Kenniskracht opdracht gegeven handvatten te verzamelen. Zes bedrijven zijn er mee begonnen.

Projectinformatie

Opdrachtgever FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en Anthos
Status Actief

Doelgroep
Alle medewerkers in de Bloembollengroothandel.

Betrokken partners
Actor en Stigas

Informatie
Meer informatie vindt u hier.

Contactpersoon
Robert Soesman (robert.soesman@actor.nl)

Andere projecten

Hoveniers

#Vitalehoveniers

In januari 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Lees meer
Lees meer over #Vitalehoveniers
Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij