Project

Seniorenregeling

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. De werkgever wordt gecompenseerd voor het loonverlies door middel van een vergoeding vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Hierdoor kan de werknemer langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven.

Projectinformatie

Opdrachtgever Sociale partners
Status Actief

Doelgroep
Werknemers en werkgevers in de sectoren Bloembollengroothandel, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groen, Grond en Infrastructuur, Hoveniers en Open Teelten.

Betrokken partners
Sociale Partners, Actor en Colland

Informatie
Meer informatie over de Seniorenregeling Bloembollengroothandel 
Meer informatie over de Seniorenregeling Dierhouderij
Meer informatie over de Seniorenregeling Glastuinbouw
Meer informatie over de Seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur
Meer informatie over de Seniorenregeling Hoveniers
Meer informatie over de Seniorenregeling Open Teelten Bloembollen
Meer informatie over de Seniorenregeling Open Teelten Boomkwekerij
Meer informatie over de Seniorenregeling Open Teelten Landbouw
Meer informatie over de Seniorenregeling Open Teelten Tuinbouw

Andere projecten

Hoveniers

#Vitalehoveniers

In januari 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Lees meer
Lees meer over #Vitalehoveniers
Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij