Project

Toolbox video’s Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Toolboxen moeten werkgevers en werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur ondersteunen bij veilig en gezond werken. Aangepast aan de nieuwe media worden thans toolboxen met veiligheidsadviezen ontwikkeld in de vorm van korte en pakkende video’s. Ze zijn te zien via websites, facebook (Mooivakman) en de Veiligvakwerk app.

Projectinformatie

Opdrachtgever Sociale partners bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur: Cumela, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Vakvereniging Het Zwarte Corps
Status Actief

Doelgroep
Werknemers en werkgevers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk)

Betrokken partners
Sociale Partners, Actor en Stigas

Informatie
Klik hier voor meer informatie.

Andere projecten

Hoveniers

#Vitalehoveniers

In januari 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Lees meer
Lees meer over #Vitalehoveniers
Glastuinbouw

Vertrouwenspersoon Glastuinbouw

Als je in jouw bedrijf geen eigen vertrouwenspersoon ter beschikking hebt of de voorkeur geeft aan een externe vertrouwenspersoon, dan kun je dit via Stigas regelen. In de cao’s voor de Open teelten, Glastuinbouw en in de sector Groen, grond en infra is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult.

Lees meer
Lees meer over Vertrouwenspersoon Glastuinbouw
Dierhouderij

Kennismakelaar Kalverhouderij

Voor kennisontwikkeling van werkgevers en werknemers wordt een loketfunctie voor het ontsluiten van kennisaanbod opgezet. Verder wordt een basiscursus Kalverhouderij opgezet. Voor werkgevers en werknemers in de sector wordt een Landelijke themadag georganiseerd en worden voor ondernemers bijeenkomsten kalverhouderij in de melkveehouderij georganiseerd.

Lees meer
Lees meer over Kennismakelaar Kalverhouderij