Subsidieregelingen

Seniorenregeling Open Teelten Tuinbouw

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 94,53 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Tuinbouw
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

 • Ben je als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Ben je werkgever? Dan kun je binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Ben je werkzaam geweest in een andere sector of stap je over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Open Teelten Landbouw

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 94,53 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Landbouw
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Open Teelten Boomkwekerij

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 94,53 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Boomkwekerij
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Open Teelten Bloembollen

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 94,53 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

 • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Open Teelten Bloembollen
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Hoveniers

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Let op! Ben je overgestapt of ga je de overstap maken naar de sector Groen Grond Infrastructuur (GGI)? Geen probleem. Werknemers kunnen gebruik blijven maken van de seniorenregeling. Wat dit inhoudt voor jou als werknemer of werkgever kun je lezen in de voorwaarden hieronder. Een uitgebreider nieuwsbericht over deze afstemming vind je hier

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 115,- per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

 • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 60 jaar.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.
 • Ben je als werknemer overgestapt naar de sector Groen Grond Infrastructuur (GGI), of ben je van plan over te stappen? Dan kun je gebruik blijven maken van de seniorenregeling als je minimaal 5 jaar in een van de sectoren gewerkt. Bij een overstap gelden de voorwaarden van de seniorenregeling van de nieuwe sector. Let op het gaat hier om de basisregeling en niet de uitgebreide seniorenregeling.
 • Werkgevers die te maken hebben met werknemers die zijn overgestapt, moeten rekening houden met de dagvergoeding. Deze varieert per sector en is gebaseerd op de loonkosten van de betreffende werknemer. Controleer altijd de specifieke voorwaarden van jouw sector om de juiste vergoedingen toe te passen

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om minimaal 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer minimaal 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Let op! Ben je overgestapt of ga je de overstap maken naar de sector Hoveniers? Geen probleem. Werknemers kunnen gebruik blijven maken van de seniorenregeling. Wat dit inhoudt voor jou als werknemer of werkgever kun je lezen in de voorwaarden hieronder. Een uitgebreider nieuwsbericht over deze afstemming vind je hier

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de loonkosten van een werknemer die is ingedeeld in functiegroep E6 uitgaande van een 40-urige werkweek.
 • De vergoeding voor 2024 is € 115,95 per gedeclareerde seniorendag.
 • Voor werknemers die hoger ingeschaald zijn dan in functiegroep E6, kan een aangepaste vergoeding worden verstrekt.

Voorwaarden

 • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 60 jaar.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Groen, Grond en Infrastructuur.
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar.
 • De werknemer gaat 20% minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.
 • Ben je als werknemer overgestapt naar de sector Hoveniers, of ben je van plan over te stappen? Dan kun je gebruik blijven maken van de seniorenregeling als je minimaal 5 jaar in een van de sectoren gewerkt. Bij een overstap gelden de voorwaarden van de seniorenregeling van de nieuwe sector. Let op het gaat hier om de basisregeling en niet de uitgebreide seniorenregeling.
 • Werkgevers die te maken hebben met werknemers die zijn overgestapt, moeten rekening houden met de dagvergoeding. Deze varieert per sector en is gebaseerd op de loonkosten van de betreffende werknemer. Controleer altijd de specifieke voorwaarden van jouw sector om de juiste vergoedingen toe te passen

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Uitgebreide seniorenregeling

Vanaf 1 januari 2022 is de seniorenregeling uitgebreid. De voorwaarden van de uitgebreide seniorenregeling zijn onder andere:

 • De werknemer kan vanaf drie jaar voorafgaand aan zijn individuele AOW leeftijd tot zijn individuele AOW leeftijd gebruik maken van de uitgebreide regeling.
 • De werknemer gaat 60% werken met behoud van 85% van het (oorspronkelijke) brutoloon. De pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe loon van de werknemer.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

 

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Glastuinbouw

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De dagvergoeding voor 2024 wordt gebaseerd op de loonkosten van de werknemer, gemaximeerd op schaal G10.
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers maximaal € 107,28 per gedeclareerde seniorendag.
 • De vastgestelde dagvergoeding geldt voor de gehele deelnameperiode.

Voorwaarden

 • Men kan gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 62,5 jaar.
 • Per 1 januari 2025 kan men gebruik maken van de seniorenregeling vanaf de leeftijd van 63 jaar.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de Glastuinbouw.
 • De regeling loopt maximaal tot aan AOW-leeftijd.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor u betekent leest u in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Video Seniorenregeling Glastuinbouw

Gezond en met plezier blijven werken tot aan uw AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd kan dat lastig zijn. Voor werknemers vanaf 62 jaar in de glastuinbouw is hiervoor de seniorenregeling ingesteld. Per 1 januari 2024 wordt de instroomleeftijd verhoogd naar 63 jaar. Wilt u weten hoe de regeling werkt? Bekijk dan deze video.

Subsidieregelingen

Seniorenregeling Dierhouderij

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector.
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 90,06 per gedeclareerde seniorendag

Voorwaarden

 • De werknemer kan de regeling aanvragen vanaf 62 jaar.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Dierhouderij.
 • De regeling loopt maximaal tot de AOW leeftijd.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads onderaan de pagina.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

 • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
 • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
 • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.
Subsidieregelingen

Seniorenregeling Bloembollengroothandel

De seniorenregeling maakt het mogelijk voor oudere werknemers om 20% minder te werken met behoud van 90% van het brutoloon.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers langer gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

 • De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:
 • In 2024 is de vergoeding voor werkgevers € 101,74 per gedeclareerde seniorendag.

Voorwaarden

 • De werknemer heeft bij de aanvraag van de subsidie de leeftijd bereikt die vijf jaar voor de individuele AOW-leeftijd ligt.
 • De werknemers is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Bloembollengroothandel
 • De maximale looptijd van de regeling is 5 jaar
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Aanvraag

 • Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.
 • Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever?

Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Wat dit voor jou betekent lees je in het verstrekkingsreglement onderaan deze pagina.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.