Subsidieregelingen

Subsidieregeling BBL-opleidingen Hoveniers

Aan de slag in de agrarische of groene sector? Volg dan een BBL-opleiding. Met een BBL-opleiding kom je direct in dienst. Of misschien werk je al in de sector. Je volgt naast je werk nog een of twee dagen een opleiding. De opleiding volg je op niveau 2, 3 of 4. De duur hangt af van het niveau.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000,- in het eerste jaar, € 2.000,- in het tweede jaar en € 1.000,- in het derde jaar.

Voor de BBL-opleiding geldt voor schooljaar 2023/2024 de volgende naar rato-vergoeding:

 • Was de opleidingsperiode in het 1e en het 2e leerjaar tenminste 9 maanden aaneengesloten, dan ontvangt u een volledige vergoeding.
 • Was de opleidingsperiode tussen de 6 en 9 maanden aaneengesloten, dan ontvangt u 75% van de vergoeding
 • Was de opleidingsperiode minder dan 6 maanden, dan wordt er geen vergoeding verstrekt.
 • In het 3e leerjaar moet de opleidingsperiode tenminste 6 maanden aaneengesloten zijn voor een volledige vergoeding.
 • De vergoeding wordt verstrekt op basis van een fulltime dienstverband. Bij een kleiner dienstverband wordt de vergoeding naar rato verstrekt.

Het kleinste dienstverband waarvoor naar rato een vergoeding wordt verstrekt is 28 uur inclusief doorbetaalde schooldag per week.

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk vergoeding te ontvangen voor BBL niveau 1: assistent plant, dier of (groene) omgeving.

Voorwaarden

 • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen. Sinds 1 januari 2024 ook voor niveau 1.
 • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden.
 • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.
 • De opleiding staat op de lijst van BBL-opleidingen die voor subsidie in aanmerking komen. Zie voor een overzicht de Crebo-lijst bij de downloads.
 • Subsidie wordt alleen uitgekeerd bij werknemers waarbij de schooldag wordt doorbetaald conform de cao voor het Hoveniersbedrijf. Voor werknemers jonger dan 21 jaar is dit op basis van de cao verplicht!

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.

 

 

 

Subsidieregelingen

Subsidieregeling BBL-opleidingen Groen, Grond en Infrastructuur

Aan de slag in de agrarische of groene sector? Volg dan een BBL-opleiding. Met een BBL-opleiding kom je direct in dienst. Of misschien werk je al in de sector. Je volgt naast je werk nog een of twee dagen een opleiding. De opleiding volg je op niveau 2, 3 of 4. De duur hangt af van het niveau.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

Voor bedrijven die de cao Groen, Grond en Infrastructuur toepassen, zijn er twee subsidies waarop je aanspraak kunt maken. De eerste subsidie is voor noodzakelijke praktijktrainingen voor BBL’ers in de sector. Doet een werknemer een BBL-opleiding op niveau 2 of 3 én volgt hij of zij hiervoor een noodzakelijke extra praktijktraining? Dan kan jouw bedrijf een bijdrage van vijftig procent van de kosten krijgen, met een maximum van € 1500,- per werknemer per jaar.

Er is nog een tweede subsidie. Volgt een werknemer in de cumelasector de BBL-opleiding Machinist Grondverzet bij het Soma College, dan kun je daarvoor een extra subsidie krijgen van € 1200,- per jaar.

Je kunt van beide subsidies gebruik maken. Dit betekent dat je maximaal € 2700,- aan subsidie ontvangt als je de factuur voor de extra praktijktrainingen bij het Soma College hebt betaald en aan de voorwaarden voldoet. De factuur kun je in 1 aanvraag bij CAS indienen.

Voorwaarden

 • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2 of 3 volgen.
 • De praktijktraining moet gevolgd zijn bij een van de volgende organisaties:
  • SOMA College
  • Aeres TECH (voorheen PTC+ Ede)
  • IPC Groene Ruimte
  • Regionaal trainings- en examencentrum Fa. Wagemakers Oudenbosch (uitgevoerd namens het Markiezaatcollege)

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.

 

Subsidieregelingen

Subsidieregeling BBL-opleidingen Dierhouderij

Aan de slag in de agrarische of groene sector? Volg dan een BBL-opleiding. Met een BBL-opleiding kom je direct in dienst. Of misschien werk je al in de sector. Je volgt naast je werk nog een of twee dagen een opleiding. De opleiding volg je op niveau 2, 3 of 4. De duur hangt af van het niveau.

Aanvragen subsidie
Hoe kunnen werknemers zich met kennis van zaken voor het bedrijf inzetten? En gemotiveerd en gezond aan de slag blijven? Dat kan met een opleiding, cursus of training. Bekijk hier de mogelijkheden en maak gebruik van een aantrekkelijke subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en vergoeding, lees je hieronder.
Vraag hier je subsidie aan!

Vergoeding

De vergoeding bedraagt in 2024 € 2.000,- voor de werkgever. Voor de werknemer is er een diplomabonus van € 500,-.

Let op: elk jaar wordt voor 1 september besloten of de subsidie ook voor het volgende schooljaar beschikbaar is.

Voorwaarden

 • De subsidie is beschikbaar voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgen.
 • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden.
 • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.
 • Voor de subsidie moet ook een schoolverklaring, certificaat of diploma geüpload worden.

Lees de volledige voorwaarden in de downloads hieronder.

Downloads

Vragen of hulp?

Voor inhoudelijk vragen over subsidieaanvraag of declaraties, klik hier voor onze hulppagina.