Social media campagne Groeien in je werk in de Dierhouderij gestart

Op donderdag 18 april is de social media campagne Groeien in je werk in de sector Dierhouderij gestart. Het doel van de campagne is het stimuleren van loopbaanontwikkeling in de sector Dierhouderij via social media. Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het feit dat we langer moeten doorwerken, is het belangrijk dat werknemers gezond en gemotiveerd blijven. De persoonlijke en ook professionele ontwikkeling van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel. De campagne is een initiatief van sociale partners CNV Vakmensen, COBK, FNV Agrarisch Groen, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, POV en ZLTO.

Loopbaancheck
Centraal in de campagne staat de loopbaancheck. Met de loopbaancheck krijgen werknemers meer inzicht in hun motivatie, kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Samen met een loopbaancoach maak je een persoonlijk actieplan. Hiermee kunnen werknemers meer uitdaging uit hun huidige functie halen. Je krijgt praktische tips hoe je je werk nog beter kunt doen. Het stimuleren van loopbaanontwikkeling bij werknemers levert ook voordelen op voor werkgevers. Gezonde en gemotiveerde werknemers zijn namelijk productiever, hebben meer werkplezier en ervaren minder werkstress. De loopbaancheck is kosteloos voor werknemers in de sector Dierhouderij.

Klik hier informatie over ‘Groeien in je werk’ en de loopbaancheck.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
De campagne ‘Groeien in je werk’ is een initiatief van sociale partners en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd dat gericht is op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Vragen over de campagne of de loopbaancheck? Neem contact op met projectleiders Margreet Verkerk via margreet.verkerk@actor.nl en/of Elte Palm via elte.palm@actor.nl en 088-329 20 30

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024: Hoe de juiste werknemers aantrekken en behouden?

Inzicht in de arbeidsmarkt van de agrarische en groene sectoren is van groot belang om effectief beleid te voeren en de uitdagingen van arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Colland Arbeidsmarkt voert daarom elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uit onder werkgevers in deze sectoren. Jacqueline Kroon (Beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland) en Chris van Veldhuizen (Directeur-bestuurder bij HZC), zijn beide lid van de onderzoekscommissie en vertellen ons over de essentie van het onderzoek en de waardevolle resultaten die het oplevert.

Klik hier om het interview te lezen

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!


Vind en behoud de juiste werknemers voor uw bedrijf
Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Heeft uw huidige personeelsbestand de optimale samenstelling voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf? Zorgt u voor voldoende instroom van werknemers met de juiste kennis en vaardigheden? Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. En daar hebben we úw inzichten voor nodig!

Waarom deelnemen aan het Arbeidsmarktonderzoek?
Door deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek draagt u bij aan een gedegen inzicht in de gehele agrarische en groene sector, inclusief uw eigen bedrijf en sector. Uw input is essentieel om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom van werknemers en opleidingsbehoeften. Daarmee kan Colland Arbeidsmarkt uw bedrijf en sector nog beter ondersteunen.

Uw deelname telt!
Om representatieve resultaten te verkrijgen, hebben we de deelname van voldoende bedrijven uit onze sectoren nodig. Uw ervaringen en inzichten zijn waardevol om een nauwkeurig beeld te schetsen van de huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen in de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij op veler verzoek de vragenlijst ingekort tot 15 minuten zodat u minder tijd kwijt bent.

Uitvoering van het onderzoek en privacy
Colland Arbeidsmarkt heeft in samenwerking met sociale partners de handen ineengeslagen met gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research om gezamenlijk de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Uw privacy staat hierbij centraal: de enquête-uitkomsten worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. Uw bedrijfsgegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Hoe kunt u deelnemen?
In de periode van februari tot en met april 2024 worden bedrijven benaderd via e-mail, brief en/of telefonisch. Uw deelname waarderen wij enorm en draagt bij aan een krachtig instrument voor het versterken van de toekomst van uw eigen bedrijf en uw sector.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn
Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek? En informatie over hoe u uw werknemers gezond, gemotiveerd en goed opgeleid houdt? Volg ons op onze LinkedIn pagina www.linkedin.com/company/colland-arbeidsmarkt

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen Verweij via jeroen.verweij@actor.nl of 088-3292030

“Ik wil mijn kansen op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk vergroten”

Een gesprek met Marieke en Christine van Boerderij Köning over het belang van loopbaanontwikkeling

In een wereld waarin loopbaanontwikkeling en het ontwikkelen van vaardigheden essentieel zijn geworden, zijn er initiatieven die werknemers stimuleren om verder te groeien. Marieke Wilting is medewerker van kaasboerderij Köning en werkt sinds 2017 in deze kaasmakerij in een klein team van 6 personen. Wij spraken haar en haar werkgever Christine Köning-Wipfler over de scholingsvoucher van Colland Arbeidsmarkt en wat dat haar en haar werkgever heeft opgeleverd.

Klik hier om artikel te lezen

Naast de Dierhouderij zijn er ook scholingsvouchers beschikbaar binnen de sectoren Open Teelten en Paddenstoelenteelt. Klik hier voor meer informatie

LTO verlengt afspraak toepassing ET-kostenregeling

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een nieuwe afspraak gemaakt over verlenging van de ET-kostenregeling. Ofwel de zogenaamde cafetariaregeling. De nieuwe afspraak geldt tot en met eind 2025. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor hun internationale werknemers in eigen dienst de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET kosten) fiscaal uit te ruilen met bruto loon.

ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse werknemers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland.

Open teelten en dierhouderij
Met verlenging van deze regeling blijft het mogelijk voor werkgevers in de glastuinbouw, open teelten en dierhouderij om de extra kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten van hun internationale werknemers uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon. Werkgevers in de paddenstoelenteelt kunnen over toepassing van deze regeling contact opnemen met hun belastinginspecteur. De regeling geldt voor buitenlandse werknemers die in dienst zijn bij een agrarische werkgever. Dit met een arbeidsovereenkomst tot maximaal negen maanden en waarop de cao’s glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij van toepassing zijn.

Rekenvoorbeelden
Alle afspraken zijn samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in de nieuwe geactualiseerde brochure over deze regeling. De nieuwe brochure, die geldt vanaf 1 januari 2024, is hier te downloaden. De Werkgeverslijn heeft ook de voorbeeldovereenkomsten. Waarin werkgever en werknemer de toepassing van deze regeling samen afspreken als aanvulling op de arbeidsovereenkomst, geactualiseerd. Deze zijn in meerdere talen beschikbaar bij de Werkgeverslijn.

Cafetariaregeling
Voor meer informatie over toepassing van de cafetariaregeling kunnen werkgevers contact opnemen met de Werkgeverslijn. Deze is bereikbaar op 088 – 888 66 88, info@werkgeverslijn.nl of kijk op de speciale themapagina.

Webinar Loopbaancheck op 21 november: Voordelen voor werkgever en werknemer

Op dinsdag 21 november organiseerde Colland Arbeidsmarkt, in samenwerking met sociale partners CNV Vakmensen, COBK, FNV Agrarisch Groen, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, POV en ZLTO, een informatief webinar over de waardevolle loopbaancheck in de Dierhouderij. Het doel was om zowel werkgevers als medewerkers bewust te maken van de voordelen die deze check kan opleveren. Ruim 100 werkgevers en werknemers hadden zich aangemeld.

Het webinar bood inzicht in de ontwikkelingen binnen de sector, het belang van loopbaanontwikkeling en hoe de loopbaancheck kan bijdragen aan de persoonlijke en professionele groei van zowel medewerkers als bedrijven. De sprekers, waaronder Erik Honkoop (bestuurder CNV Vakmensen), Ria Wilzing (Projectleider LTO Noord), Marieke Wilting (werknemer Boerderij Köning) en Lisette Budding (Loopbaancoach SWA HR Diensten), deelden hun kennis, expertise en ervaringen.

Meegroeien met de ontwikkelingen
De Dierhouderij staat bol van uitdagingen, waaronder arbeidsmarktkrapte, stikstofproblematiek en technologische vooruitgang. Ria Wilzing benadrukte tijdens het webinar dat het essentieel is voor medewerkers om mee te groeien met deze veranderingen. Uitbreiding van taken en het aanleren van nieuwe vaardigheden zijn cruciaal om waardevol te blijven binnen de sector. “Door te blijven leren en jezelf te ontwikkelen, vergroot je niet alleen je waarde voor werkgevers, maar creëer je ook kansen voor persoonlijke en professionele groei. Dit resulteert in meer werkplezier en betrokkenheid bij de werknemer. De loopbaancheck en de scholingsvoucher kan hierbij helpen,” aldus Wilzing. Ze benadrukte verder dat investeren in medewerkers niet alleen gunstig is voor werknemers zelf, maar ook voor werkgevers, omdat het de kans vergroot dat medewerkers met plezier op het bedrijf blijven werken.

Initiatief vanuit de werkgever
Marieke Wilting, werkzaam bij Kaasboerderij Köning, deelde haar persoonlijke ervaring met de scholingsvoucher. Jaarlijks voert zij een evaluatiegesprek met haar werkgever, waarbij de focus ligt op zowel terugblikken als vooruitkijken. Haar werkgever stimuleerde haar om gebruik te maken van de scholingsvoucher om bewust te blijven van haar positie op de arbeidsmarkt en deze te verstevigen met het oog op de toekomst. “Ik heb uiteindelijk een cursus ambachtelijk broodbakken gevolgd. De aanvraag via de website van Colland Arbeidsmarkt verliep eenvoudig. Het volgen van de cursus gaf mij nieuwe energie voor zowel mijn werk als privéleven. Het heeft mijn horizon verbreed en ik heb meer uit mezelf gehaald,” deelde Wilting. Ze benadrukte dat het aanvragen van een loopbaancheck of scholingsvoucher niet betekent dat je ontevreden bent met je huidige werk, maar eerder de kans biedt om iets nieuws te leren en enthousiast te worden over nieuwe uitdagingen.

De universele waarde van de loopbaancheck
De loopbaancheck blijkt waardevol voor iedereen, ongeacht functie, leeftijd, achtergrond en of je tevreden bent met je huidige functie of niet. Situaties zoals reorganisaties, baanverlies, automatisering of veranderingen in de privésfeer kunnen onbewust invloed hebben op zowel het werk als het persoonlijke leven. Tijdens de loopbaancheck begeleidt een loopbaancoach medewerkers om dieper in te gaan op deze aspecten, waardoor zij keuzes kunnen maken die echt bij hen passen. Lisette Budding: “Iedereen heeft de mogelijkheid om een loopbaancheck aan te vragen, en de uitkomsten kunnen variëren van het afwisselen of uitdagender maken van taken tot het volgen van cursussen of opleidingen waar je weer de scholingsvoucher voor kunt inzetten. De voordelen reiken verder dan alleen de werknemer; ook werkgevers plukken de vruchten van betrokken, gemotiveerde medewerkers. De loopbaancheck fungeert als een instrument voor groei, persoonlijk als vakinhoudelijk, waar zowel werknemers als werkgevers van profiteren.”

Klik hier om het webinar terug te kijken

Over de loopbaancheck Dierhouderij
De loopbaancheck is gratis voor alle medewerkers in de sector Dierhouderij. Ook als je goed op je plek zit, is de loopbaancheck een handig hulmiddel. Je krijgt een persoonlijk actieplan met praktische tips om meer uit jezelf en uit je werk te halen. Zo blijf je gemotiveerd en met veel plezier aan het werk. Klik hier voor meer informatie.

Met een scholingsvoucher krijg je per 1 januari a.s. een financiële vergoeding van € 2.000[1] voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Klik hier voor meer informatie over de scholingsvoucher.

Over Colland Arbeidsmarkt
De loopbaancheck en de scholingsvoucher worden mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt in samenwerking met sociale partners in de Dierhouderij. Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid

[1] In 2023 bedraagt de hoogte van de scholingsvoucher € 1.500,-

Persoonlijke en loopbaanontwikkeling in de Kalverhouderij

Henriëtte Rozendaal is sinds april 2022 kennismakelaar in de sector Kalverhouderij. Zij is de schakel tussen verschillende partijen om kennisontwikkeling te stimuleren en in te spelen op de behoeften van ondernemers en hun medewerkers. Ook zit zij in de redactieraad van het vakblad en website ‘De Kalverhouder.’ Hierin denkt en schrijft zij mee over ontwikkelingen in de sector. Wij vroegen haar naar het belang van loopbaanontwikkeling bij medewerkers en hoe de loopbaancheck van Colland Arbeidsmarkt hierbij kan helpen.

Klik hier voor het artikel

Loopbaancheck aanvragen?
Vraag de gratis loopbaancheck aan via de website van Colland Arbeidsmarkt.

Groeien in je werk
De loopbaancheck is onderdeel van de campagne ‘Groeien in je werk’ in de sector Dierhouderij en richt zich op het stimuleren van loopbaanontwikkeling van werknemers. Het is een initiatief van sociale partners in de Dierhouderij en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeids- markt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid.

“Loopbaanontwikkeling betekent samenwerken aan inzetbaarheid van werknemers’

Binnen de sector Dierhouderij is de campagne ‘Groeien in je werk’ gestart om werknemers in de sector Dierhouderij te stimuleren bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aandacht voor  binnen bedrijven draagt bij aan een gezonde en gemotiveerde werkomgeving. Om te leren van andere sectoren vroeg Colland Arbeidsmarkt aan Nicole Litjens (Directeur Kwekerij Litjens B.V.) hoe zij loopbaanontwikkeling inzetten binnen hun bedrijf en welke voordelen dat oplevert.

Klik hier voor het artikel

Persoonlijke- en loopbaanontwikkeling in de Melkveehouderij: Een Interview met Kennismakelaar Lilian van Uhm

Lilian van Uhm is Kennismakelaar in sector Melkveehouderij en helpt bedrijven en hun medewerkers bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

In dit artikel vertelt zij over waarom het belangrijk is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en hoe de loopbaancheck van Colland Arbeidsmarkt hierbij kan helpen.

Klik hier voor het artikel

De loopbaancheck zorgt dat je meer uitdaging uit je werk haalt

Door ontwikkelingen zoals stijgende werkdruk, automatisering en het verschuiven van de AOW-leeftijd, is het belangrijk om werknemers gezond en gemotiveerd te houden. De persoonlijke en professionele ontwikkeling
van werknemers is hierbij een essentieel onderdeel. Lisette Budding (Loopbaancoach bij SWA HR Diensten) legt uit hoe de loopbaancheck werkt en wat je ­ermee kunt.

Klik hier voor het artikel

Over de loopbaancheck Dierhouderij
De loopbaancheck is gratis voor alle medewerkers in de sector Dierhouderij. Ook als je goed op je plek zit, is de loopbaancheck een handig hulmiddel. Je krijgt een persoonlijk actieplan met praktische tips om meer uit jezelf en uit je werk te halen. Zo blijf je gemotiveerd en met veel plezier aan het werk. Klik hier voor meer informatie.

Colland Arbeidsmarkt
De loopbaancheck is onderdeel van de campagne Groeien in je werk en wordt gefinancierd en uitgevoerd door het fonds Colland Arbeidsmarkt in samenwerking met sociale partners. Sociale partners in de Dierhouderij zijn CNV Vakmensen, COBK, FNV Agrarisch en Groen, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, POV en ZLTO.