Ploegmakers en duurzame inzetbaarheid: “Laat mens en omgeving groeien”  

Bij hoveniersbedrijf Ploegmakers (VHG-lidbedrijf) in Veghel is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Het draait niet alleen om het laten groeien en bloeien van groen maar ook om de groei en ontwikkeling van de medewerkers en de gemeenschap. Voor HR-manager Thomas Tholen en bedrijfsleider Michael van Oeffelen van Ploegmakers reden om mee te doen aan het het project #vitalehoveniers.

Klik hier om het artikel te lezen in het VHG Magazine (pagina 34-35)

Tekst: Robert Soesman (Beleidsadviseur Actor en Projectleider #vitalehoveniers)
Bron artikel: VHG Magazine
Foto: Ploegmakers.nu Peter – Jan van Boxtel (links op de foto) en Cas Ketelings (rechts op de foto)

Fonds Colland Arbeidsmarkt
#vitalehoveniers is een initiatief van sociale partners in de Hovenierssector en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Meer informatie is te vinden op vitalehoveniers.nl 

Arbeidsmarkt van de toekomst: “Goed werkgeverschap is geen wervingscampagne”

De arbeidsmarkt van de toekomst, hoe ziet die er eigenlijk uit? Is er arbeidsmarktkrapte, of is er eigenlijk iets anders aan de hand. Wat kun je als ondernemer zelf doen om te zorgen dat er voldoende personeel is? En hoe zorgen we er met zijn allen voor dat talent in de sector blijft? Deze vragen stonden centraal tijdens de themadag toekomstgerichte arbeidsmarkt afgelopen maand. Er was in het programma aandacht voor goed werkgeverschap, krapte op de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt van de toekomst en Levenlang ontwikkelen: werkplekleren.

Talent is aan zet. Generatie Z is de groep werkenden waar we ons op moeten richten en zij hebben andere behoeftes dan de generaties hiervoor. “Je bent niet alleen een kind van je ouders, maar ook van de tijd waarin je geboren bent.”, quote organisatiefuturoloog Arjen Banach. “Als werkgever moet je bewegen en creatief zijn. Biedt mensen de mentale fooi waar ze naar op zoek zijn, oftewel: maak het voor mensen de moeite waard om bij jou te komen werken. Een fantastische wervingscampagne werkt niet als de cultuur in werkelijkheid totaal anders is. Het begint met goed werkgeverschap en laat dat nou de uitdaging zijn.”

Met kleine experimentjes zet Arjen de deelnemers letterlijk in beweging. Experimenteren is de manier om bij te kunnen blijven. De ontwikkelingen gaan dusdanig hard dat je met plannen maken keihard achter gaat lopen. Je wordt aan alle kanten ingehaald door de tijd. Durf het anders te doen, probeer iets nieuws en durf te experimenteren. Dat is de weg naar succes. Met die gedachten gingen de deelnemers het verdere programma in.

Hoe zorgen we dat we de juiste mensen in de sector houden?
Met de campagne ‘Kennis & Kracht’ zet Cumela vol in op de jongeren in het voortgezet onderwijs. Marije van Beurden en Dick Klop nodigden de deelnemers in de workshop ‘Krapte op de Arbeidsmarkt’ uit om mee te denken. “Hoe zorgen we sector overstijgend dat we de juiste mensen bij ons aan het werk houden?” Deelnemers waren unaniem: alleen samen gaan we dat redden. We moesten laten zien wat de waarde van werken in de sector is. Zowel bij jongeren op het voortgezet als in het middelbaar en hoger onderwijs. Alsook bij zij-instromers. Er zijn projecten en campagnes genoeg, de kunst gaat zijn deze aan elkaar te koppelen. Daarin is de samenwerking tussen overheid, onderwijs én ondernemers cruciaal.

Sectorale ontwikkelpaden als kans voor nieuwe mensen
De vraag naar nieuwe medewerkers in de sector stijgt en de instroom op het MBO in het groene domein neemt af. De VHG zet in op het versterken van de doorstroom van het groene VMBO naar het groen MBO. Maar ze richt haar pijlen ook stevig op de zij-instromers o.a. via het platform Groeien door Groen. Jeroen Zijlmans (VHG) en Herbert de Witte (Zone college) nemen de deelnemers tijdens hun workshop ‘De Arbeidsmarkt van de toekomst’ mee in hun idee. “Veel potentiële werknemers zijn (nog) geen vakspecialisten. Maar ze kunnen dat wèl worden! De VHG branche opleidingen zijn een belangrijk middel om ze onderdelen van het vak te leren. Evenals sectorale ontwikkelpaden. Dat betekent dat ze steeds stapjes van het vak leren op de werkplek. “Daarmee zorgen we dat we ze binnenhalen, uitdagen en ontwikkelen tot vakbekwame mensen. Op die manier binden we ze aan het vak.”

Hoe versterken we leren op de werkplek en waarderen we dat vooral?
We leren door het volgen van scholing en cursussen en daar zetten we vol op in. Dat terwijl in de praktijk 70% van wat we leren op de werkvloer plaatsvindt. Dus in de praktijk. Erik Kaemingk (GreenPort Gelderland) en Robert Veenstra (LTO Noord) daagde de deelnemers van hun workshop ‘Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid’ uit om na te denken over hoe we daar in de toekomst meer op in kunnen zetten. Al snel komt er een discussie op gang hoe je medewerkers kunt waarderen en belonen voor hun leerprestaties op de werkvloer. Zit dit in leercertificaten of in ervaringsdiploma’s of moeten we het veel meer zoeken in beloningssystemen? Het erkennen van leren, motiveert om verder te leren. Waar zit het verschil tussen waarde voor de werkgever en de waardering voor de medewerker? Hoe zorgen we dat werkplekleren versterkt wordt door zowel bedrijven, overheden en onderwijs. Hoe pakken we dat als sector aan en welke rol kan Groenpact daarin spelen?

Uiteindelijk werd in de Wrap up duidelijk dat daar de sleutel zit. In alle workshops ging het vanmiddag over de sector overstijgend werken. Samen laten zien welke waarde onze sector heeft voor werknemers. Samen kunnen we zorgen dat er voor iedereen een mentale fooi te halen valt in onze sector. Aankomend jaar gaan we vanuit de verschillende thema’s concrete acties uitzetten. Denk hierbij aan werkbezoeken tussen werkgevers, het organiseren van een kijkje buiten de sector door middel van een ‘buiten-je-eigen-bubbel-bezoek’ en verdiepingssessies.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Kennis & Kracht en Groeien door Groen worden mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd dat gericht is op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Heb je de themadag gemist, maar wil je graag deelnemen aan het vervolg? Of wil je graag meer informatie of heb je ideeën over deze thema’s? Neem contact op met projectleider Wendy van Schooten via wvschooten@ltonoord.nl.

Bron: Werkgeverslijn (Marten)

Subsidie voor VCA en Wet Natuurbescherming certificering wordt vanaf 1 augustus 2024 stopgezet

Met ingang van 1 augustus 2024 zullen de vergoedingen voor certificering van VCA en de Wet Natuurbescherming op alle niveaus niet langer subsidiabel zijn. Dit betekent dat aanvragen voor subsidie na deze datum niet meer in behandeling zullen worden genomen. Dit besluit is genomen omdat we in de afgelopen jaren het subsidieplafond flink hebben overschreden door de grote vraag naar BBL opleidingen, de VHG-brancheopleiding en de vaktechnische cursussen.

Klik hier voor meer informatie op de sectorpagina Hoveniers

NetwerkZes genomineerd voor SAN Accenten 2023 met Groeien door Groen Experience

Colland Arbeidsmarkt en de Sectorcommissie Hoveniers zijn verheugd met de nominatie van NetwerkZes voor de SAN Accenten 2023. Deze nominatie is te danken aan de campagne Groeien door Groen Experience. De campagne is gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt en is een initiatief van sociale partners in de hovenierssector.

SAN Accenten
De SAN Accenten zijn belangrijke prijzen in de communicatiesector. Dit jaar heeft een jury van 240 personen 285 cases beoordeeld in 12 categorieën. 112 cases gaan door naar de tweede juryronde, vertegenwoordigd door 52 bureaus. De uitreiking vindt plaats op 30 mei in Hilversum.

NetwerkZes: “We zijn trots dat we doorgaan naar de volgende ronde. De nominatie is een erkenning voor onze inspanningen om een positieve impact te hebben op de groene sector. We willen graag iedereen bedanken die heeft geholpen bij het succes van de Groeien door Groen Experience campagne, waaronder Fonds Colland Arbeidsmarkt, Koninklijke VHG, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Actor en alle andere partners.”

Groeien door Groen Experience
Het doel van deze campagne is om studenten te verbinden met de groensector en hen te laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen het vakgebied. In de online experience, gehost op groeiendoorgroen.nl/experience, maken de studenten kennis met groenprofessionals en hun specialisaties (de hovenier, boomverzorger, dak- en gevelbegroener en interieurbeplanter) terwijl ze door Niek Roozen (acteur, presentator) door de game worden begeleid.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Groeien door Groen Experience is een initiatief van sociale partners (FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen) en Koninklijke Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024: Hoe de juiste werknemers aantrekken en behouden?

Inzicht in de arbeidsmarkt van de agrarische en groene sectoren is van groot belang om effectief beleid te voeren en de uitdagingen van arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Colland Arbeidsmarkt voert daarom elke twee jaar een uitgebreid onderzoek uit onder werkgevers in deze sectoren. Jacqueline Kroon (Beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland) en Chris van Veldhuizen (Directeur-bestuurder bij HZC), zijn beide lid van de onderzoekscommissie en vertellen ons over de essentie van het onderzoek en de waardevolle resultaten die het oplevert.

Klik hier om het interview te lezen

Hoe de juiste medewerkers aantrekken en behouden? Doe mee aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024!


Vind en behoud de juiste werknemers voor uw bedrijf
Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging. Heeft uw huidige personeelsbestand de optimale samenstelling voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf? Zorgt u voor voldoende instroom van werknemers met de juiste kennis en vaardigheden? Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid om hiermee aan de slag te gaan. En daar hebben we úw inzichten voor nodig!

Waarom deelnemen aan het Arbeidsmarktonderzoek?
Door deelname aan het Colland Arbeidsmarktonderzoek draagt u bij aan een gedegen inzicht in de gehele agrarische en groene sector, inclusief uw eigen bedrijf en sector. Uw input is essentieel om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom van werknemers en opleidingsbehoeften. Daarmee kan Colland Arbeidsmarkt uw bedrijf en sector nog beter ondersteunen.

Uw deelname telt!
Om representatieve resultaten te verkrijgen, hebben we de deelname van voldoende bedrijven uit onze sectoren nodig. Uw ervaringen en inzichten zijn waardevol om een nauwkeurig beeld te schetsen van de huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen in de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij op veler verzoek de vragenlijst ingekort tot 15 minuten zodat u minder tijd kwijt bent.

Uitvoering van het onderzoek en privacy
Colland Arbeidsmarkt heeft in samenwerking met sociale partners de handen ineengeslagen met gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research om gezamenlijk de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Uw privacy staat hierbij centraal: de enquête-uitkomsten worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. Uw bedrijfsgegevens worden nooit met anderen gedeeld.

Hoe kunt u deelnemen?
In de periode van februari tot en met april 2024 worden bedrijven benaderd via e-mail, brief en/of telefonisch. Uw deelname waarderen wij enorm en draagt bij aan een krachtig instrument voor het versterken van de toekomst van uw eigen bedrijf en uw sector.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn
Wilt u op de hoogte blijven van het onderzoek? En informatie over hoe u uw werknemers gezond, gemotiveerd en goed opgeleid houdt? Volg ons op onze LinkedIn pagina www.linkedin.com/company/colland-arbeidsmarkt

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sectoren en wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit opleidings- en ontwikkelingsfonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom en veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen Verweij via jeroen.verweij@actor.nl of 088-3292030

Ervaringen met de RVU-regeling in de Hovenierssector

Frans Martens is een voormalig leidinggevende in het hoveniersvak die na 12 jaar besloot gebruik te maken van de RVU-regeling. Frans heeft een rijke ervaring in zowel het bedrijfsleven als de groene sector. In dit artikel deelt hij graag zijn inzichten over het belang van de RVU-regeling en het genieten van het leven na een actieve loopbaan.

Klik hier voor het artikel.

Sociale partners hovenierssector
De RVU-regeling is een initiatief van sociale partners in de hovenierssector; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en Koninklijke VHG. Meer informatie over de regeling vind je hier op de website van Colland Arbeidsmarkt en op www.vitalehoveniers.nl

Fonds Colland Arbeidsmarkt
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Colland financieren de activiteiten en dat betekent dat je gratis kunt deelnemen aan trainingen, coaching, health checks en nog veel meer!. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de hovenierssector. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Infomeer je medewerkers over de vertrouwenspersoon

Werk jij in de sector glastuinbouw, open teelten, groen grond en infra of hoveniers? Dan kun jij of kunnen jouw medewerkers bij agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie terecht bij de vertrouwenspersoon van Stigas. Dit hebben sociale partners in deze sectoren geregeld. Er is een flyer waarmee je je medewerkers hierover kunt informeren. Ook in het Bulgaars, Engels, Pools en Roemeens.

Klik hier voor meer informatie

Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven aan de slag met pilot #vitalehoveniers

De eerste 12 deelnemers aan de pilot #vitalehoveniers zijn aan de slag! De bedrijven hebben inmiddels in beeld waar ze aan gaan werken met een vernieuwende aanpak om het werk in het bedrijf gezonder en plezieriger te maken. Aandacht van zowel medewerkers als werkgevers gaat zorgen voor succes.

Over #vitalehoveniers 
In het project #vitalehoveniers hebben Koninklijke VHG, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en Colland Arbeidsmarkt hun krachten gebundeld om medewerkers in de sector vitaal, vaardig en wendbaar te maken én te houden. Het project wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt voor een deel uitgevoerd door Stigas. Kijk voor meer informatie op www.vitalehoveniers.nl

“Ik wil onderzoeken of ons werk nog interessanter kan worden en hoe ik mijn team een goede toekomst kan bieden”.  “We doen al zoveel, maar sommige zaken krijgen we maar niet voor elkaar, hoe kan ik dat doorbreken?”, “Wat doe ik om daadwerkelijk vitaal en met plezier tot aan pensioen te kunnen doorwerken?”. “Hoe krijg ik iedereen bij ons in de actiestand?” Een korte opsomming van vragen waarmee deelnemers hun bedrijf aanmelden.

Het werk op een gezonde en veilige manier doen, dat is een goed idee! Maar een goed idee betekent nog niet dat het in de praktijk ook automatisch lukt. Voorlopers in de branche investeren al jaren in goede arbeidsomstandigheden, omdat zij weten dat je dit werk op een goede manier moet doen om sterk genoeg te blijven en ziekteverzuim en ongevallen te voorkomen. En dat is harder nodig dan ooit.

Er is al veel verbeterd, er zijn betere hulpmiddelen en het is voor de meeste medewerkers gewoon dat je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Maar dat geldt niet voor iedereen en ook niet voor alle situaties. Waarom gebeurt dat dan niet en hoe zetten we de volgende stappen voor verbetering? Dat is de centrale vraag in de 12 pilotbedrijven waar we nu mee onderweg zijn.

De sector is praktisch aangelegd. “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”. Als je dingen tegenkomt in het werk die lastig zijn, dan bekijk je hoe je dat kunt oplossen’, zodat je het werk toch gedaan krijgt. Maar het is natuurlijk niemands bedoeling dat je daardoor beschadigd raakt. Hoe combineer je nu die praktische insteek met gezond blijven? Een goed vakman kijkt naar het grotere plaatje. Die weet dat het niet gaat om het klaren van die klus, maar ook om plezier beleven aan de vele klussen die daarna nog komen. Dan weet je dat ‘voor die ene keer, even snel’ een valkuil is. Maar niets menselijks is ons vreemd, het is wel comfortabel om die gedachte te gebruiken als reden om even niet een hulpmiddel te gebruiken, je collega om hulp te vragen of naar de bus te lopen om je stofmasker op te zetten.

Kartrekkers #vitalehoveniers
Op 5 oktober waren de pilotbedrijven #vitalehoveniers bij elkaar om hun ervaringen uit te wisselen en met het projectteam uit te zoeken wat er voor mogelijkheden zijn. ‘Hoe doen jullie dat en lukt het dan ook?’ We hebben ook in de spiegel gekeken naar hoe wij het doen. Je raadt het al, we hebben geklaagd en daarover gelachen. Maar vooral nieuwsgierig gezocht naar ‘maar hoe doe je dat dan?’

We keken door de bril van keuzes maken en de weerstanden die daar bij spelen:

  • Weet je het (niet)? (dat dit jou/jouw medewerkers straks in de problemen kan brengen)
  • Wil je het (niet)? (geloof je echt dat het gaat helpen, vind je het te lastig/overdreven)
  • Kun je het (niet)? (geen idee hoe het beter kan, de oplossing is echt niet haalbaar)
  • Mag/durf je het (niet)? (wordt je voor gek verklaard)

Deze pilotbedrijven kiezen nu zelf het vraagstuk dat ze op willen lossen en stippelen dan met begeleiding van het projectteam de route uit om de concrete doelen te bereiken. Dat gaat met de medewerkers en de leiding.

Er is nog plek voor een aantal bedrijven om mee te doen aan de laatste pilotgroep. Wil jij ook nieuwe manieren vinden om met je medewerkers te werken aan vitaal, gezond en veilig werk, meld je dan snel aan via https://www.vitalehoveniers.nl/in-de-praktijk/ 

Nieuws

Prijsvraag #vitalehoveniers: Heb jij hét slimste idee voor het betere werk?

Hoe snoei jij veilig die lastig bereikbare haag?  Hoe krijg jij die zware stenen en schuttingpalen verplaatst zonder door je rug te gaan? En hoe zorg jij ervoor dat je voor het eind van de werkdag je werk volgens planning en tevredenheid hebt uitgevoerd ondanks die onverwachte regenbui, kritische klant, en andere onvoorziene zaken? Herkenbare situaties voor jou als hovenier of groenvoorziener? Laten we gebruik maken van elkaars kennis en ervaring, en deel je slimste idee met je collega’s uit de sector.

Ga naar de website www.vitalehoveniers.nl/prijsvraag en doe mee. Wij delen de beste en leukste oplossingen via de website en selecteren uiteindelijk één winnaar.

Klik hier voor de video met meer informatie.

#vitalehoveniers.nl
In 2023 is het project #vitalehoveniers gestart. Het doel is het verbeteren van de vitaliteit van hoveniers en de ontwikkeling van het vak. Door uitstroom, uitval, onvoldoende instroom en goed personeelsbeleid is het belangrijk om aandacht te besteden aan het behoud van huidige werknemers en de instroom van nieuwe vakmensen.

Centraal in dit project staat het platform vitalehoveniers.nl. Op deze website is er een divers aanbod aan (gratis) trainingen en opleidingen voor mensen in de sector of mensen die in de sector willen werken. Ook zijn er programma’s zoals ‘Sterk in je Werk’ waarin je je eigen regie en persoonlijk leiderschap kunt ontwikkelen. Verder vind je informatie over de seniorenregeling en Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en praktische tips over wat je als werknemer, werkgever of als collega’s kunt doen om vitaal te blijven in het werk.

Fonds Colland Arbeidsmarkt
#vitalehoveniers is een initiatief van sociale partners (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en Brancheorganisatie VHG) in de Hovenierssector en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, imago & instroom van veiligheid & gezondheid. Vanuit Colland Arbeidsmarkt wordt een veelheid aan projecten en activiteiten gefinancierd gericht op het stimuleren van een gezonde en toekomstbestendig arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

Gerelateerd nieuws

Glastuinbouw
18 april 2024

Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”

Bij glastuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden staat aandacht voor de medewerkers voorop. Daarom steken de ondernemers, die zijn aangesloten bij Sazas, veel tijd en energie in het beperken van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier van hun mensen. Bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun mening, in gesprek te gaan en regelmatig iets extra's te doen, vertelt Lowie in VanColland Magazine.

Lees meer
Lees meer over Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek over werkplezier: “Zonder medewerkers zijn we nergens”
Algemeen
16 april 2024

Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken

Alle agrarische sectoren hebben op 16 april samen het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht gelanceerd om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een functie in land- en tuinbouw. Op het platform vinden bezoekers inspiratieverhalen van mensen die de overstap al maakten, een keuzehulp die hen naar passende functies wijst en een vacaturebank. Het platform en de campagne worden gefinancierd door LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt.

Lees meer
Lees meer over Agrarische sector lanceert arbeidsmarktplatform en campagne om personeel te trekken
Glastuinbouw
27 maart 2024

Nieuwe website Kasgroeit: Hét startpunt voor leren en ontwikkelen in de Glastuinbouw

De website van Kasgroeit is volledig vernieuwd. Kasgroeit.nl is dé centrale plek voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw die zich willen ontwikkelen. De website biedt een actueel overzicht van opleidingen en cursussen in de sector. Via de agenda blijf je op de hoogte van relevante activiteiten. Ook organiseert Kasgroeit regelmatig interessante workshops bij jou in de regio. En dat kosteloos voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw!

Lees meer
Lees meer over Nieuwe website Kasgroeit: Hét startpunt voor leren en ontwikkelen in de Glastuinbouw